LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor i sykepleierutdanningen

Søknadsfrist: 30.05.2023

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Har du et sterkt ønske om å bidra til å utdanne fremtidens sykepleiere?

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid søker vi to vikarer i 100% stillinger til bachelorutdanningen i sykepleie. Stillingene er ledig fra 1. august 2023 – 31. juli 2024.

Sykepleierutdanningen ved OsloMet søker engasjerte sykepleiere med sterkt engasjement for faget og et ønske om å bidra til utviklingen av sykepleierutdanning. Vi oppfordrer deg som er interessert i sykepleie til pasienter i medisinsk og/eller kirurgisk avdeling og som ønsker å bidra til kvalitet i veiledning for studenter i andre/tredje studieår til å søke.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • aktivt bidra til høy utdanningskvalitet for bachelorstudenter i sykepleie
 • undervise og veilede i studiegrupper og på simulerings- og ferdighetsenheten (SF)
 • veilede og følge opp studenter innen klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten (somatikk)
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • sensur av eksamen

Oppgaver innen andre områder ved bachelor-utdanningen må kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • bachelorutdanning i sykepleie
 • master i sykepleie eller annen relevant master
 • erfaring med undervisning/veiledning
 • god digital kompetanse
 • gode språkkunnskaper i ett skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig

Det er en fordel at du har

 • praktisk pedagogisk kompetanse
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • nyere klinisk erfaring

Vi ønsker deg som

 • har gode samarbeidsevner
 • er tydelig, strukturert og har evne til å arbeide selvstendig
 • har evne til å motivere og inspirere

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår avForskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som universitetslektor, stillingskode 1009, lønn kr. 509 300 – 646 000 kr. pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • avdelingsleder Anne Dreyer; e-post: anne.dreyer@oslomet.no, tlf. 45664806
 • for spørsmål av administrativ karakter kontakt rådgiver HR Emma Simensen på e-post: emma.simensen@oslomet.no

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden” Logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne kontaktinformasjon til 2 referanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søknadsfrist: 30. mai 2023

Ref: 23/02883

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS