LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor i atferdsbasert ledelse (Organizational Behavior Management - OBM)

Søknadsfrist: 05.05.2021

OsloMet

Universitetslektor i atferdsbasert ledelse (Organizational Behavior Management - OBM) og personalledelse og arbeidsrett i offentlig forvaltning

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Institutt for atferdsvitenskap søker medarbeider til en ettårig midlertidig stilling (100 %) som universitetslektor. Det kan være muligheter for at stillingen forlenges. Stillingen vil inneholde 75% undervisningsoppgaver og 25% faglig utvikling/administrasjon. Instituttet er et tverrfaglig, multidisiplinært fagmiljø.

Instituttet har to bachelorprogram (vernepleie og psykologi), et masterprogram i atferdsvitenskap og et ph.d.-program i atferdsanalyse. Instituttet tilbyr også arbeidslivstilpassa etter- og videreutdanninger. Vitenskapelige ansatte arbeider på tvers av utdanningsprogram. Undervisningsoppgavene vil være knyttet til alle utdanningsprogram ved instituttet, med ansvar for emner på Bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse, Master i atferdsvitenskap og Videreutdanning i personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervisning
 • emneansvar/studentkontakt
 • sensur og utvikling av vurderingsgrunnlag
 • oppgaveveiledning
 • bidra til videreutvikling av utdanningsprogrammene på bakgrunn av studentevalueringer

Kvalifikasjonskrav

 • bachelorgrad i psykologi
 • mastergrad innen atferdsanalyse
 • erfaring med undervisning, undervisningsplanlegging, veiledning og sensurering
 • god digital kompetanse
 • beherske norsk/skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

For stilling som universitetslektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor, fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på

 • erfaring med praktisk anvendelse av atferdsvitenskap i organisasjoner
 • dokumentert pedagogisk utdanning eller erfaring
 • erfaring med digital undervisning, studentaktive læringsformer og utvikling av digitale læringsressurser

Personlige egenskaper som nødvendige for stillingen:

 • ha gode samarbeidsferdigheter
 • er fleksibel og tilgjengelig
 • er innovativ og positiv til å prøve nye arbeids- og undervisningsmåter
 • er interessert i bruk av ny teknologi

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldige studentgruppe
 • pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 458 900 – 597 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • eventuell publikasjonsliste
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søknadsfrist: 5.5.2021

Ref: 21/03898

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS