LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor - Fakultet for helsevitenskap

Søknadsfrist: 17.04.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 50 ansatte og 1200 studenter tilknyttet instituttets virksomhet.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap, søker medarbeider til fast 100% stilling som universitetslektor. Stillingen vil inneholde 50% undervisningsoppgaver og 50% utdanningskoordinering.

Instituttet for atferdsvitenskap er et tverrfaglig, multidisiplinært fagmiljø og består av bachelorprogram i psykologi, bachelorprogram i vernepleie, masterprogram i atferdsvitenskap og Phd program i atferdsanalyse. I tillegg tilbyr Instituttet arbeidslivstilpasset etter- og videreutdanninger.

Undervisnings- og utdanningskoordineringsoppgavene vil i hovedsakelig være knyttet til bachelorprogrammene.

Les mer om Fakultet for helsevitenskapLes mer om Institutt for atferdsvitenskap

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervisning
 • studentkontakt og veiledning
 • sensur og utvikling av vurderingsgrunnlag
 • rekruttering av studentassistenter
 • videreutvikling av utdanningsprogrammene på bakgrunn av studentevalueringer mm.
 • administrere instituttets bruk av eksterne sensorer
 • andre oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad i psykologi, atferdsvitenskap eller annen relevant master
 • erfaring med undervisning, undervisningsplanlegging, veiledning og sensurering
 • god digital kompetanse
 • erfaring med koordinering/logistikk
 • beherske norsk/skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Søkere må dokumentere relevant praktisk pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på

 • samarbeids evner
 • interesse for undervisning og ny teknologi
 • erfaring med studentaktive læringsformer
 • positiv til å prøve ut nye arbeids- og undervisningsformer

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldige studentgrupper
 • pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et variert tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 468.300 – 604.700 per år.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 17.04.2022

Ref: 22/01137

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn

Powered by Labrador CMS