LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Universitetslektor ved SFU Engage

Søknadsfrist: 04.04.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgendagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap, Nordområdekunnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen 

SFU Engage er et senter for fremragende utdanning gjennom entreprenørskap. Visjonen er å utdanne endringsagenter med entreprenørielle holdninger og ferdigheter, som kan og vil skape positive verdier i samfunnet. Senteret er et partnerskap mellom Handelshøgskolen på Nord Universitet, NTNUs Entreprenørskole, Eksperter i Team, og Spark NTNU. Engage ble startet 1. Februar 2017 og er finansiert til og med 2026. For mer informasjon sjekk her.

Ved Engage på Nord Universitet er det en ledig midlertidig stilling som universitetslektor innen innovasjon og entreprenørskap. Snarlig tiltredelse og med varighet ut 2026. 

Vi søker etter en engasjert og handlingsorientert medarbeider med gode pedagogiske evner og et sterkt engasjement for studenters læring. Den som ansettes må ha kunnskap innen innovasjon og entreprenørskap, samt interesse for å utvikle og teste undervisningsmetoder, verktøy og utdanningsopplegg for å bidra til å øke studentenes kunnskaper og ferdigheter innen nevnte fagområder.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være tilknyttet Engage og satsingsområdet «Education/Utdanning», hvor en samarbeider med de ulike partnerne i senteret om å utvikle og dele kunnskap om entreprenørskap og entreprenørskapsutdanning i ulike fagfelt. Den som ansettes forventes derfor å aktivt bidra til tverrfaglig samarbeid på tvers av fakultetene ved Nord. Det forventes også at den som ansettes kan påta seg andre seg relevante undervisningsoppgaver både på bachelor- og masterstudiene ved Handelshøgskolen.

Stillingen er tilknyttet Engage og faggruppen for innovasjon og entreprenørskap på Handelshøgskolen ved Nord Universitet i Bodø. Faggruppen har et sterkt og støttende fagmiljø, med høye ambisjoner for forskning og undervisning. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning innen innovasjon og entreprenørskap i et bredt spekter av studieprogram 
 • Utvikle, teste og implementere undervisningsopplegg, metoder og verktøy innen entreprenørskapsutdanning, i samarbeid med andre i senteret. 
 • Bidra inn i kurs med fokus på å spre kunnskap innen entreprenørskap og entreprenørskapsutdanning på tvers av fagfelt og kontekst
 • Bidra til kommunikasjon, dokumentasjon og formidling av resultater fra forskning, prosjekt og aktiviteter, både muntlig og skriftlig 

Kvalifikasjonskrav 

 • Mastergrad innen entreprenørskap, forretningsutvikling, bedriftsøkonomi, pedagogikk, utdanningsvitenskap, eller andre relevante fagområder.
 • Utdanningsfaglig kompetanse. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres. (Valgfritt. Kan fjernes hvis ønskelig)

Videre er det ønskelig med: 

 • Relevant yrkespraksis som erfaring fra undervisning og veiledning innenfor fagfeltet 
 • Erfaring med utvikling av undervisningsmetoder, verktøy eller andre undervisningsopplegg, særlig knyttet til studentaktive undervisningsmetoder 
 • Det vil være en fordel om søker også har nettverk og evne til å sette studenter i kontakt med relevante næringsaktører i regionen. 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Undervisningserfaring
 • Kunnskap om og erfaring med entreprenørskapsutdanning
 • Utdanningsfaglig kompetanse
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet og evne til å jobbe i team

Vi kan tilby

Lønn etter avtale som universitetslektor, kode 1009 i Statens regulativ. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

 Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 04.04.2024

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30208926

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS