NTNU har en ledig spennende stilling!

Prorektor for utdanning

Søknadsfrist: 15.03.2020

Om stillingen

Vi søker en engasjert prorektor for utdanning som skal lede det overordnede systematiske arbeidet for å utvikle kvaliteten i vår utdanning, gjennom strategiske satsninger og kvalitetsarbeid.

Arbeidet er forankret i NTNUs strategi 2018–2025 "Kunnskap for en bedre verden" som har som mål at all utdanning skal være preget av kvalitet på et høyt internasjonalt nivå, faglig og pedagogisk.

Du har ansvar for bachelor- og masterutdanninger samt videreutdanning. Studentmedvirkning og kontakt med samfunns- og arbeidsliv spiller en viktig rolle i det kollektive arbeidet for å utvikle kvaliteten i vårt studietilbud.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Fellesadministrasjonen
er NTNUs sentrale administrasjon som yter rådgivning og service til NTNUs ledelse og fakulteter. Vi utfører varierte oppgaver innenfor drift og utvikling av administrative tjenester.

Fellesadministrasjonen har som mål å være faglig oppdatert og levere fremragende kvalitet innenfor de ulike fagområdene,

og jobbe for å fremme NTNUs visjon og strategiske mål.


Rektors stab
skal bidra til et sterkere og tydeligere strategisk fokus ved NTNU. Staben har medarbeidere fra områdene forskning, nyskaping, utdanning, økonomi, eiendom og organisasjon. Arbeidsoppgaver i rektors stab er overordnet strategiutvikling, samt koordinerende oppgaver horisontalt og vertikalt i organisasjonen. Medarbeiderne er også rådgivere til daglig disposisjon for rektoratet.

Du leder utvalg og matriser innenfor ditt ansvarsområde og har en egen stab og overordnet ledelse for fire avdelinger. Studieområdet er organisert i: Avdeling for utdanningskvalitet | Avdeling for studieadministrasjon | Avdeling for studenttjenester. I tillegg kommer Universitetsbiblioteket.

Prorektor rapporterer direkte til rektor og er en del av rektors lederteam.Arbeidssted er Trondheim. Noe reisevirksomhet må påregnes, blant annet til våre campuser i Gjøvik og Ålesund.

Arbeidsoppgaver

 • Lede utvikling og implementering av institusjonens overordnede strategi, og være en drivkraft for relevant utdanning med faglig og pedagogisk høy kvalitet
 • Delta i institusjonens strategiske arbeid
 • Utvikle virksomheten til å bli internasjonalt fremragende innen forskningsbasert utdanning
 • Påse at det utøves god helhetlig ledelse med vekt på kvalitet i utdanningene, basert på internasjonale standarder
 • Representere og posisjonere institusjonen nasjonalt og internasjonalt, og fremme internt og eksternt samarbeid
 • Bidra til formidling av NTNUs forskning og faglige virksomhet innen utdanningsområdet
 • Utvikle tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til utvikling av administrative og tekniske tjenester innenfor utdanningsområdet, og at disse utvikles i samspill med studenter, vitenskapelig og administrativt ansatte og eksterne samarbeidspartnere
 • Initiere og lede medvirkningsprosesser
 • Utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier
 • Skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjonskrav

 • Vitenskapelig kompetanse (førstekompetanse) innenfor ett av NTNUs fagområder
 • Solid erfaring fra utdanningsområdet og utdanningspraksis
 • Omfattende og vellykket ledelse i store kunnskapsorganisasjoner
 • Motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • Strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet i et institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • God organisasjonsforståelse og evne til å lede omstillingsprosesser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og nettverk
 • Være en synlig aktør på NTNUs vegne i den offentlige debatten
 • Relasjonsbyggende og samlende
 • Beslutningsdyktig og tydelig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Prorektor ansettes på åremål for 5 år med varighet tom. 31.07.2025. Ønsket tiltredelse er 01.08.2020.

Stillingen lønnes etter avtale innenfor rammen for stilling som prorektor. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Ta eventuelt kontakt med vår samarbeidspartner i Experis AS, Business Development, direktør Kjell Strøm, tlf. 951 98 710 / e-post: [email protected]

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med NTNU nr. 04/20.

Søknadsfrist: 15.03.2020

Søk på stillingen