Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Programleder for barnehagelærerutdanningen Vestfold

Søknadsfrist: 14.06.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 1. august 2019 ledig 100 % fast stilling som programleder ved barnehagelærerutdanningen i Vestfold. Stillingen er knyttet til barnehagelærerutdanningen, og nærmeste overordnede er visedekan for barnehagelærerutdanningen . Ved USN er det barnehagelærerutdanning i Drammen, Vestfold, Porsgrunn og Notodden. Hovedarbeidssted for denne programlederstillingen er studiested Vestfold, men det må påregnes møtevirksomhet og aktiv deltakselse ved alle fire studiesteder. Det er tett samarbeid mellom studiestedene.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Programleder har ansvar for helhet og sammenheng i studieprogrammet. Programleder har ansvar for å skape et godt læringsmiljø for studentene i samarbeid med fagmiljøene som inngår i den instituttovergripende profesjonsutdanningen og med praksisfeltet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Være barnehagelærerutdanningens tydelige leder på studiested Vestfold.
 • Fremme et godt læringsmiljø for studentene i studieprogrammet.
 • Utvikle studieprogrammet i tråd med USNs faglige strategier og kvalitetssystem.
 • Påse at fagene som inngår i studieprogrammet og praksisstudiet, samlet sett bidrar til at studentene oppnår læringsutbytte i barnehagelærerlærerutdanningen.
 • Samarbeide tett med USNs partnerbarnehager.
 • Styrke rekrutteringen til barnehageærerutdanningen i dialog med regionen og kommunikasjonsavdelingen.
 • Lede og forberede saker til studieprogrammets programutvalg og til andre faste møter.
 • Ha ansvar for at medarbeidere fra praksisfeltet får relevant informasjon og opplæring og for praksisfeltets integrering i studieprogrammet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, lærerutdanning, minimum mastergrad/hovedfag, gjerne også førstekompetansenivå.
 • Arbeidslivserfaring fra universtitetssektoren og/eller barnehagesektoren.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper.

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Ledererfaring.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som studieleder (stillingskode 1473) NOK: 640 200 – 679 000 pr år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen