Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Studieleder - lærerutdanningene 8-13 utdanningene

Søknadsfrist: 26.11.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % åremålsstilling som studieleder for 8-13 utdanningene for en periode på fire år med tiltredelse fra 1.1.2020. Det er mulig å søke ny åremålsperiode. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Lærerutdanningene ved UiA er organisert i en matrisemodell. Avdeling for lærerutdanning har ansvar for strategi og utvikling av helhet og sammenheng i universitetets lærerutdanninger, herunder også EVU (etter og videreutdanning), og har sammen med fakultetene ansvar for å sikre profesjonsfaglige og yrkesrelevante utdanninger og relevante etter og videreutdanningstilbud for skoler og barnehager. Fakultetene har ansvar for faget, undervisningen og forskningen.

Avdelingen har en koordinerende rolle for lærerutdanningsrelevant forskning og utvikling ved universitetet. Avdelingens faglige ledelse skal bidra til strategisk utvikling av forskning av relevans for lærerutdanningene. Avdelingen ivaretar studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 1950 lærerstudenter, har ansvar for utvikling, koordinering og drift av praksis til studentene. Avdelingen har også ansvar for flere utviklingsprosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Avdeling for lærerutdanning har 30 ansatte fordelt på tre studieteam, diverse tverrfaglige prosjekter og økonomi/personal. Avdeling for lærerutdanning.

Studieleder for 8- 13 utdanningene har ansvar for lærerutdanningene knyttet til 8-13 skoletrinn Studieporteføljen består i dag av 5-årig lektorutdanning for trinn 8-13, praktisk pedagogisk utdanning heltid og praktisk pedagogisk utdanning yrkesfag, heltid og deltid. I tillegg kommer ulike etter- og videreutdanningstilbud.

Avdelingen har tre studieledere som leder henholdsvis barnehagelærerutdanninger, grunnskolelærerutdanninger og utdanninger for trinnene 8-13. Studielederne inngår i avdelingens ledergruppe sammen med dekan og avdelingsdirektør. Studieleder rapporterer til dekan.

Arbeidsoppgaver

• faglig ledelse av 8- 13 utdanningene

• være ansvarlig for helheten i studietilbudet av grunnutdanningene og etter -og videreutdanningene. Dette innebærer et tett samarbeid med øvrige studieledere og med instituttledere på fakultetene

• sammen med ledergruppen ha et samlet ansvar for at universitetets og avdelingens faglige og strategiske mål blir fulgt opp

• være faglig leder for teamet i avdelingen som arbeider med 8-13 utdanningene

• samarbeide med praksisfeltet og utdanningssektoren

• være pådriver for å samle aktuelle faglige miljø med fokus på kvalitet, profesjonskompetanse og yrkesrelevans på tvers av fakultetene

• bidra til strategisk utvikling av forskning av relevans for lærerutdanningene.

• se muligheter for nye forskningsprosjekter og bidra i prosjektutvikling innenfor 8-13 utdanningene

• legge til rette for et godt faglig læringsmiljø i samarbeid med studentene.

Det er vedtatt egen instruks for studieleder i lærerutdanningene.

Nødvendige kvalifikasjoner

• relevant høyere utdanning på minimum masternivå.

• god innsikt i universitets- og høgskolesektoren generelt og lærerutdanningene med tilhørende praksisfelt spesielt

• gode evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk, og bør ha gode engelskkunnskaper

• ha gode samarbeidsevner

• evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

• erfaring fra relevante nettverk både nasjonalt og regionalt

• erfaring fra undervisning, forskning og utviklingsarbeid

• gode lederegenskaper med spesiell vekt på utdanningsledelse

• evne til strategisk og løsningsorientert tenkning

• evne til å igangsette og følge opp forsknings- og utviklingsarbeid, herunder søknader om ekstern finansiering

Evne til å kunne analysere utdanningsbehov, strategisk planlegging, og gjennomføring vektlegges.

Personlige egenskaper

• idérik,

• løsningsorientert,

• samarbeidsorientert, utadvendt og inkluderende faglig leder og medarbeider.

• strukturert,

• fleksibel, pålitelig

• god arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

• varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon

• en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø

• moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

• fleksibel arbeidstid

• medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1473 Studieleder kr. 615 900,— 667 200,- brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknad med CV, publikasjonsliste og bekreftede kopier av attester og vitnemål, sendes elektronisk, benytt lenken ”Søk stillingen”.

Søknadsfrist: 26.11.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

• dekan Jørn Varhaug tlf. 38 14 2430, mobil 992 48 458, e-post [email protected]

• studieleder Hilde Inntjore tlf 38 14 11 46, mobil 452 99 671, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

• Konst. avdelingsdirektør Kristian Andersen, tlf. 38 14 13 04, mobil 480 24 060, e-post [email protected]

Søk stillingen