TRV Gruppen har en ledig spennende stilling!

Utviklingsleder

Søknadsfrist: 16.12.2019

Vi søker utviklingsleder til nyopprettet stilling

Har du bred teknologisk interesse? Er du nysgjerrig på det grønne skiftet, sirkulær økonomi og materialgjenvinning?

Avfallsbransjen er en raskt voksende bransje i global sammenheng, med mange spennende utfordringer og muligheter, og står nå ovenfor store endringer.Med stadig strengere krav fra EU og norske myndigheter i forhold til materialgjenvinning og fraksjonskvalitet på det vi selger nedstrøms, har vi opprettet en ny stilling som utviklingsleder.

TRV Gruppen AS

TRV Gruppen AS eier datterselskapene Trondheim Renholdsverk AS og Retura TRV AS. TRV Gruppen AS er morselskapet i konsernet, og leverer fellesadministrative funksjoner overfor de to heleide datterselskapene, samt drifter og leier ut bygg og anlegg overfor egne datterselskaper. Konsernet har omlag 200 faste ansatte.

Stillingen skal ha ansvaret for prosjektledelse, innovativ bruk av teknologi, både i samråd med datterselskaper og andre relevante aktører/utviklingsselskaper.

Vår nye utviklingsleder må holde seg orientert om relevant teknologi og utvikling, ikke være redd for å utforske nye fagfelt, og være en pådriver for innovasjon. Vår utviklingsleder skal bidra til at hele konsernet blir mer innovativt, og får høyere fokus på utvikling og forbedring på mulige områder.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse/prosjektarbeid
 • Ta initiativ til samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Nettverksknytting mot forsker/utviklingsmiljøer som NTNU, Sintef, andre selskap i bransjen etc
 • Innovasjon og utviklingsarbeid
 • Stillingen rapporterer til administrerende direktør

Kvalifikasjoner

 • Du har minimum bachelorgrad, eller annen relevant høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Du har god teknisk kompetanse og forståelse
 • Du er nysgjerrig på ny teknologi, og holder deg oppdatert på det som skjer
 • Du har erfaring med prosjektarbeid/prosjektledelse
 • Du har kjennskap til utvikling, og dette er noe som interesserer deg
 • Det er en fordel om du er kjent med å søke prosjekt-/forskningsmidler
 • Du er tydelig, engasjert, løsningsorientert og initiativrik
 • Du er nytenkende og nyskapende, og trives med endring og utvikling
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Søknad merkes: 4155967432

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Lars Skrøvseth (Administrerende direktør), 913 76 673
 • Grunde Birkeland Rian (Organisasjonsdirektør), 952 63 694