Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Programleder for grunnskolelærerutdanningen ved campus Porsgrunn

Søknadsfrist: 15.01.2020

Tredjegangs utlysning av fast 100 % stilling som Programleder for grunnskolelærerutdanningen ved campus Porsgrunn

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, tilknyttet grunnskolelærerutdanningen (GLU), er det ledig fast 100 % stilling som programleder studiested Porsgrunn for GLU 1-7 og GLU 5-10.

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.


Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Drammen, Porsgrunn, Notodden, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Stillingen er knyttet til grunnskolelærerutdanningen, og nærmeste overordnede er visedekan for grunnskolelærerutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Ved USN er det grunnskolelærerutdanning 1-7 og grunnskolelærerutdanning 5-10 ved fire studiesteder, som er Drammen, Vestfold, Porsgrunn og Notodden. Hovedarbeidssted for denne programlederstillingen er studiested Porsgrunn, men det må påregnes møtevirksomhet og aktiv deltakselse ved alle fire studiesteder. Det er tett samarbeid mellom studiestedene innenfor grunnskolelærerutdanningen.

Programleder har ansvar for helhet og sammenheng i studieprogrammet. Programleder har ansvar for å skape et godt læringsmiljø for studentene i samarbeid med fagmiljøene som inngår i profesjonsutdanningen, og med praksisfeltet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Være grunnskolelærerutdanningens tydelige leder ved studiested Porsgrunn.
 • Fremme et godt læringsmiljø for studentene i studieprogrammet.
 • Påse at fagene som inngår i studieprogrammet og praksisstudiet, samlet sett bidrar til at studentene oppnår læringsutbytte i grunnskolelærerutdanningen.
 • Utvikle studieprogrammet i tråd med USNs faglige strategier og kvalitetssystem.
 • Samarbeide tett med USNs lærerutdanningsskoler.
 • Styrke rekrutteringen i grunnskolelærerutdanningen i dialog med regionen og kommunikasjonsavdelingen.
 • Lede og forberede saker til studieprogrammets programutvalg og til andre faste møter.
 • Ha ansvar for at medarbeidere fra praksisfeltet får relevant informasjon og opplæring og for praksisfeltets integrering i studieprogrammet.
 • Personalansvar for praksisrådgivere på studieprogrammet og ivareta økonomiansvaret for praksisfeltet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, lærerutdanning, minimum mastergrad/hovedfag, gjerne også førstekompetansenivå.
 • Arbeidslivserfaring fra universtitetssektoren og/eller skolesektoren.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper.

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Ledererfaring.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide i team og selvstendig.
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som studieleder (stillingskode 1473): NOK 640 200 – 679 000 pr år (LTR 70 - 73).

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen