Ledig stilling ved SINTEF

Sikrings- og beredskapssjef - SINTEF Konsernstab

Søknadsfrist: 15.11.2019

I SINTEF er høy grad av profesjonalitet innenfor security en forutsetning for å kunne ivareta den konfidensialitet som våre kunder forventer. I en stadig mer kompleks verden er behovet for profesjonalisering av fagområdet sterkt økende. Vår nye sikrings- og beredskapssjef vil være ansvarlig for å sikre nødvendig utvikling på strategisk nivå i konsernet.

Vår beredskap sikrer våre ansatte og våre øvrige verdier ved uforutsette hendelser. Sikrings- og beredskapssjefen skal som prosesseier og sentral beredskapsleder lede og videreutvikle SINTEFs beredskap.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Du vil jobbe strategisk sammen med ressurspersoner i konsernet gjennom SINTEFs Sikkerhetsutvalg og i faglig forum. Stillingen rapporterer til visekonsernsjef.

Arbeidsoppgaver:

 • Fasilitere strategisk utvikling av fagområdet gjennom SINTEFs Sikkerhetsutvalg
 • Utarbeide trusselvurderinger
 • Være premissgiver for sikringsnivået i konsernet
 • Lede og videreutvikle beredskapen i SINTEF
 • Lede faglig forum i konsernet
 • Ivareta rollen som sentral beredskapsleder
 • Være konsernledelsens rådgiver og støttespiller.

Vi ønsker deg som har:

 • Relevant utdanning på masternivå, alternativt militær eller politifaglig utdanning.
 • Erfaring med strategisk sikrings- og beredskapsarbeid i større organisasjoner.
 • Kommunikasjonsegenskaper og god formidlingsevne, både skriftlig og muntlig.
 • Beslutningsevne og gjennomføringskraft.
 • Personlig integritet og robusthet i krevende situasjoner.
 • Evne til å skape gode relasjoner.

SINTEF har:

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold.
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i år.
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 55% av våre forskere har doktorgrad.
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn.

Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor i Trondheim.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med:

 • Visekonsernsjef Reidar Bye, mobil: 970 74 306 eller
 • Sikrings- og beredskapssjef Knut Skaugstad, mobil: 982 17 503

Søknadsfrist er 15. november 2019.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com