Ledig stilling ved SINTEF

Senior forretningsutvikler - Havvind

Søknadsfrist: 15.08.2019

Har du lyst til å spille en sentral rolle innen utviklingen av havvind?

For å ytterlig styrke vår rolle innen utviklingen av havvind nasjonalt og internasjonalt, søker vi etter en fremoverlent senior forretningsutvikler med sterk interesse for feltet.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Havvind er et sentralt satsingsområde i SINTEF Ocean, og med åpning av konsesjoner for havvind i Norge og utbyggingsplaner i flere andre land, er det større aktivitet innen havvind enn noen gang. SINTEF Ocean har spilt en viktig rolle innen havvind i en årrekke, men ønsker nå å satse enda tyngre. Vi leder flere store forskningsprosjekt innen havvind, finansiert av Norges Forskningsråd, EU H2020 og industripartnere, og deltar i tillegg i flere langsiktige forskningssentre, slik som SFI MOVE (Marine operations) og SFF AMOS (Centre for Autonomous Marine Operations and Systems). SINTEF Ocean er også sentral partner i flere nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeid.

Forskningen vår er sentrert rundt analyser og utredninger, utvikling av simuleringsverktøy og laboratorieforsøk og retter seg mot både bunnfast og flytende havvind.

Våre viktigste forskningsområder er:

§ design og verifikasjonsmetodikk for konstruksjoner for havvind

§ marine operasjoner for installasjon og vedlikehold av vindturbiner til havs

§ logistikk- og transportløsninger for havvind

§ analyser og testing av kraftkabler

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

§ Utvikling av havvind som forretningsområde

§ Prosjektsalg og -akkvisisjon mot nasjonal og internasjonal industri, samt Norges Forskningsråd og EU sine rammeprogram for forskning

§ Være vår representant i nasjonale og internasjonale nettverk

§ Ledelse av større forsknings- og utviklingsprosjekt

§ Annet strategisk arbeid innen havvind

§ Noe reising må påregnes

Vi søker etter personer som:

§ Har master, sivilingeniør eller doktorgrad innen marin teknikk eller tilsvarende

§ Brenner for havvind og fornybar energi

§ Har dokumenterte resultater innen nettverksbygging, prosjekt- og forretningsutvikling

§ Kjennskap til søknadsarbeid mot virkemiddelapparat, slik som Norges Forskningsråd, EU sine rammeprogram for forskning eller Innovasjon Norge

§ Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne

§ Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar

§ Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn

Vi tilbyr:

§ Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt ledende FoU-miljø innen marin teknologi generelt og havvind spesielt

§ En trivelig arbeidsplass med dyktige kollegaer fra mer enn tjue forskjellige nasjonaliteter

§ Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

§ Kurs og kompetanseutvikling gjennom SINTEF-skolen

§ Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt

§ Mulighet til å forme egen arbeidshverdag

Arbeidsted vil være ved Marinteknisk senter på Tyholt i Trondheim. Vi ber om kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter innen 15. august 2019.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

  • Vegard Aksnes ( Forskningsleder for marine konstruksjoner og operasjoner), Telefon: 91874693, [email protected]
  • Bård Wathne Tveiten (Forskningssjef for skip og havkonstruksjoner), Telefon: 98230438, [email protected]

Søk på stillingen

Hjemmeside: www.sintef.no