Ledig stilling ved SINTEF

Prosjektleder innen teknologi for sjømatnæringen - SINTEF Ocean

Søknadsfrist: 24.11.2019

Vil du bli vår nye kollega?

SINTEF etablerer et teknologisk testsenter med hovedsete på Hitra/ Frøya som skal bidra til å opprettholde Norges posisjon som internasjonalt ledende innenfor havbaserte næringer. Senteret vil bidra til økt verdiskapning gjennom å fasilitere effektive innovasjons- og utviklingsløp hele veien fram til kommersielle løsninger. Vi vil tilby fasiliteter for uttesting av nye løsninger både for havbruk og bearbeiding av råstoff og restråstoff på land. Vår ambisjon er at senteret i løpet av 3 år skal bli et nasjonalt tyngdepunkt for testing av havbruksteknologi.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

I forbindelse med etableringen søker vi etter en prosjektleder som skal være et bindeledd mellom vårt kompetansemiljø i Trondheim og aktiviteten i testsenteret. Kontorsted vil være Blått Kompetansesenter på Sistranda, og testsenterets fasiliteter vil ligge i Hitra/Frøya-regionen.

Vi søker etter deg som har:

 • Industriell erfaring fra havbruksnæringen
 • Prosjektledererfaring
 • Forståelse for forretningsutvikling
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet for forskning og utvikling
 • Erfaring fra teknologisk innovasjon og produktutvikling er ønskelig
 • Utdanning innenfor relevante fagområder
 • God muntlig og skriftlig norsk og engelsk
 • Evne og interesse for å bygge nettverk

Prosjektlederen vil ha følgende ansvarsområder:

 • Å skape aktivitet i testsenteret
 • Rådgivning innen produkt- og forretningsutvikling
 • Koordinere og lede utviklingsprosjekter
 • Videreføre innovasjonsprosjekter inn i testfase før kommersialisering
 • Mobilisere og utvikle FoU-/innovasjonsprosjekter i samarbeid med næringen

Vi tilbyr:

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i år
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 55% av våre forskere har doktorgrad
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn

Kontorsted er Blått Kompetansesenter, Sistranda, Frøya. Det er viktig med en tett kobling til kompetansemiljøet i Trondheim, og kontordager i Trondheim må påregnes. Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 15. november 2019.

Synes du dette virker spennende og vil høre mer?

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com