Stilling:

Prosjektleder - Eksperimentell hydrodynamikk

Søknadsfrist: 07.12.2018

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Har du lyst til å delta i utviklingen av framtidens skip og havkonstruksjoner?

SINTEF Ocean har stor forskningsaktivitet innen marin hydrodynamikk. Forskningsaktiviteten retter seg mot flere næringer; olje og gass, maritim, offshore vindkraft, havbruk og nye havindustrier. Avdelingen deltar i flere store forskningssentre, slik som SFI MOVE og SFI Exposed, samt AMOS (Senter for fremragende forskning), men gjennomfører også prosjekter i nært samarbeid med industriaktører. Forskningen vår er sentrert rundt analyser og utredninger, laboratorieforsøk, samt utvikling av programvare for analyse og simuleringer. En av våre styrker er at vi kan kombinere bruken av laboratorieforsøk og numeriske analyser for å gi best mulig innhold til våre kunder. SINTEF Ocean driver ett av verdens ledende laboratoriemiljø for avansert testing av skip og havkonstruksjoner. Vi jobber sammen med NTNU med å realisere Ocean Space Centre som vårt fremtidige forskningssenter.

Vi ønsker å ansette en eller flere prosjektleder(e) for gjennomføring av modellforsøk i våre hydrodynamiske laboratorier.

Arbeidsoppgavene vil være innenfor områdene:

§ Laboratorietesting; prosjektledelse og analyser/rapportering

§ Kundekontakt

§ Videreutvikling av våre eksperimentelle tjenester

Vi søker etter personer som:

§ Har master, sivilingeniør eller doktorgrad innen marin hydrodynamikk eller tilsvarende

§ Har sterk interesse for eksperimentell hydrodynamikk og generelt god fysikkforståelse

§ Er interessert i utvikling av laboratorietjenester for marine anvendelser (f.eks. skip, offshore konstruksjoner, havvind, marine operasjoner, forankring, flytebruer, …)

§ Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne

§ Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar

§ Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn

Vi tilbyr:

§ Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt ledende FoU-miljø innen marin teknologi

§ En trivelig arbeidsplass med dyktige kollegaer fra mer enn tjue forskjellige nasjonaliteter

§ Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn.

§ Kurs og kompetanseutvikling gjennom SINTEF-skolen

§ Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt.

§ Mulighet til å forme egen arbeidshverdag

Arbeidsted vil være ved Marinteknisk senter på Tyholt i Trondheim. Vi ber om kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter innen 30. november 2018.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

Forskningsleder for eksperimentell hydrodynamikk

Henning Braaten

Telefon: 91574682

[email protected]

Forskningssjef avdeling skip og havkonstruksjoner

Bård Wathne Tveiten

Telefon: 98230438

[email protected]

Web: www.sintef.no

Søk på stillingen