Ledig stilling ved SINTEF

Økonomisjef Konsern

Søknadsfrist: 30.08.2019

SINTEF har ambisjon om å være et verdensledende forskningsinstitutt. For å nå våre mål ønsker vi stadig å utvikle fremragende støtteprosesser i konsernet. Du vil være viktig i dette arbeidet med fagansvaret for økonomifunksjonen i konsernet og lede hele SINTEFs økonomiforum.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

En sentral oppgave vil være å lede seksjonen for økonomi i konsernstaben. Dette er i dag seks årsverk som preges av et ungt og meget godt arbeidsmiljø med betydelig faglig tyngde. Konsernstab økonomi leverer i dag konsernregnskapet og løpende økonomistyring i SINTEF, med bl.a. underlag for konsernledelse og styre, økonomiske analyser og investeringsanalyser. De har også systemansvar for våre økonomirelaterte systemer. Eksempler på dette er Maconomy, Eye Share, Current og Power BI. Som vår økonomisjef vil du ha det overordnede ansvar for avdelingens samlede leveranser.

Du må ha et ønske om stadig utvikling og høy kvalitet i våre eksterne tjenesteleveranser som regnskap, revisor- og bankleverandører. Du vil også ha ansvaret for videre strategisk utvikling av økonomifunksjonen i SINTEF.

Du har:

§ Høyere utdanning innen økonomi/finans på masternivå eller tilsvarende.

§ Betydelig erfaring innen økonomi, finans og regnskap.

§ Utstrakt ledererfaring og er en relasjonsbygger både internt og eksternt.

§ God skriftlig og muntlig formidlingsevne, norsk og engelsk.

SINTEF har:

§ Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold.

§ En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i år.

§ Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 55% av våre forskere har doktorgrad.

§ Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn.

Stillingen rapporterer til Visekonsernsjef Reidar Bye og ditt arbeidssted vil være ved SINTEFs hovedkontor i Trondheim, men det må påregnes en del reising til vårt kontor i Oslo.

Søknad sendes inn via Visindi: https://visindi.no/stilling/okonomisjef-konsern

Søk på stillingen

Kontaktperson:

Hjemmeside: www.sintef.no