Ledig stilling ved SINTEF

Forskningsleder - Innovasjon og ledelse (SINTEF Digital)

Søknadsfrist: 17.11.2019

Vil du lede et sterkt team som forsker på innovasjon og bærekraftige transformasjoner?

Gruppe for Innovasjon og ledelse er en tverrfaglig gruppe med 13 medarbeidere. Vårt forskningsfokus er på innovasjonsprosesser i virksomheter, innovasjonssystemer, regional næringsutvikling og bærekraftig transformasjon.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innenfor digitale teknologier, teknologiorienterte samfunnsfag og helse. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

Gjennom våre forskningsprosjekter bidrar vi blant annet til å skape morgendagens løsninger for virkemiddel- og politikkutforming, samt bistå både offentlige og private aktører med å utforme strategier for innovasjon og utvikling.

Nå leter vi etter en engasjert og samlende forskningsleder som skal lede og videreutvikle teamet vårt.

Vi arbeider på prosjekter i nært samarbeid med våre oppdragsgivere, der oppgavenes kompleksitet ofte forutsetter problemløsning i flerfaglige grupper. Som forskningsleder vil du være en drivkraft for ledelse av faglig og vitenskapelig utvikling innenfor vårt område og vi har store ambisjoner om videre vekst. Det forventes at du tar initiativ til tverrfaglige samarbeid både med eksterne partnere og internt i SINTEF. Forskningsleder rapporterer til forskningssjef og inngår som en del av ledergruppen ved avdeling Teknologiledelse.

Avdelingen består av de tre gruppene Organisasjon og produksjonsledelse, Læring og beslutningsstøtte og Innovasjon og ledelse, og sammen dekker vi mye av det som skjer i skjæringspunktet mellom teknologi, menneske og organisasjon/samfunn.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • lede, utvikle og koordinere forskningsgruppen
 • ta aktiv del i markeds- og kommersielt arbeid
 • utvikle, implementere og følge opp markeds- og faglig strategi, herunder handlings- og utviklingsplaner
 • sikre forskningsgruppens synlighet i relevante nettverk, forum og internt i SINTEF
 • ansvar for egne oppdragsprosjekt
 • utøve operativ og nær ledelse med personalansvar
 • medarbeider- og kompetanseutvikling
 • definere behov, delta og ha ansvar for rekrutteringsprosesser
 • etterlevelse av etiske retningslinjer

For oss er det viktig at du:

Er en faglig dyktig leder med initiativ, engasjement og interesse for ledelse. Du har kompetanse på ett eller flere av våre forskningsområder og drives av å finne løsninger sammen med krevende kunder og samarbeidspartnere. Vi ser gjerne at du har erfaring fra forskningsmiljø, rådgivning, offentlig forvaltning eller næringsliv, samt har universitetsutdannelse på master- eller ph.d.-nivå. Du er en lagbygger som er tydelig på forventning, evner å motivere og skape klima for læring og lagfølelse. Du er kundeorientert, ser forretningsmuligheter og har gjerne erfaring fra markedsarbeid og et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og/eller privat sektor. Du uttrykker deg godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Hos oss får du:

 • jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk
 • inngå i et nettverk av forskere og ledere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • dynamisk og fleksibel arbeidshverdag
 • store mulighet for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø
 • et sosialt, kreativt og multikulturelt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com