Ledig stilling ved SINTEF

Forskningsleder for Cyber Security

Søknadsfrist: 17.11.2019

Forskningsgruppen for Cyber Security holder til i Trondheim og består av 8 forskere med fagfelt innenfor informasjonssikkerhet. Nå leter vi etter en engasjert og samlende forskningsleder som skal lede og videreutvikle teamet vårt, hvor vi forsker på løsninger som gjør samfunnet bedre sikret mot digitale trusler.

Våre fokusområder er sikker programvareutvikling, innebygd personvern, sikkerhetsarkitekturer, sikkerhet i cyberfysiske systemer, risikovurdering og hendelseshåndtering. Vi har for tiden prosjekter innenfor flere domener: luftfart, kritisk infrastruktur (industrielle kontrollsystemer, smartgrids, telekom), helse, offentlige tjenester og programvareutvikling. Les mer om oss på infosec-bloggen.

SINTEF

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innenfor digitale teknologier, teknologiorienterte samfunnsfag og helse. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

Vi arbeider på prosjekter i nært samarbeid med våre oppdragsgivere, der oppgavenes kompleksitet ofte forutsetter problemløsning i flerfaglige grupper. Som forskningsleder vil du være en drivkraft for ledelse av faglig og vitenskapelig utvikling innenfor vårt område og vi har store ambisjoner om videre vekst. Det forventes at du tar initiativ til tverrfaglige samarbeid både med eksterne partnere og internt i SINTEF. Forskningsleder rapporterer til forskningssjef og inngår som en del av ledergruppen ved avdelingen. Arbeidssted er Trondheim.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • lede, utvikle og koordinere forskningsgruppen
 • ta aktiv del i markeds- og kommersielt arbeid
 • utvikle, implementere og følge opp markeds- og faglig strategi, herunder handlings- og utviklingsplaner
 • sikre forskningsgruppens synlighet i relevante nettverk, forum og internt i SINTEF
 • sørge for god oppdragsreserve
 • ansvar for egne oppdragsprosjekt
 • utøve operativ og nær ledelse med personalansvar
 • medarbeider- og kompetanseutvikling
 • definere behov, delta og ansvar for rekrutteringsprosesser
 • etterlevelse av etiske retningslinjer

For oss er det viktig at du:

Er en faglig dyktig leder med initiativ, engasjement og interesse for ledelse. Du har kompetanse på ett eller flere av våre forskningsområder og drives av å finne løsninger sammen med krevende kunder og samarbeidspartnere. Vi ser gjerne at du har erfaring fra forskningsmiljø, rådgivning, offentlig forvaltning eller næringsliv, samt har universitetsutdannelse på master- eller ph.d.-nivå. Du er en lagbygger som er tydelig på forventning, evner å motivere og skape klima for læring og lagfølelse. Du er kundeorientert, ser forretningsmuligheter og har gjerne erfaring fra markedsarbeid og et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og/eller privat sektor. Du uttrykker deg godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Hos oss får du:

 • jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk
 • inngå i et nettverk av forskere og ledere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • dynamisk og fleksibel arbeidshverdag
 • store mulighet for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø
 • et sosialt, kreativt og multikulturelt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også i innledende fase overfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen