LEDIG STILLING VED SINTEF

Sikrings- og beredskapssjef

Søknadsfrist: 30.06.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF er en av Norges mest anerkjent merkevarer, og er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 72 år. FNs bærekraftsmål er en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF og vi rapporterer om dette årlig i vår egen bærekraftsrapport.

SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Det økonomiske overskudd vi skaper investeres for framtiden gjennom laboratorier, vitenskapelig utstyr og din kompetanse. I SINTEF jobber ca 2200 mennesker for å skape teknologi for et bedre samfunn.

Vi søker en nøkkelperson som skal lede helhetlig og være en pådriver for sikrings- og beredskapsarbeidet i SINTEF. Denne stillingen er organisert i konsernstab.

I SINTEF er høy grad av profesjonalitet innenfor security en forutsetning for å kunne ivareta den konfidensialitet som våre kunder forventer. Med stadig mer komplekse omgivelser er behovet for profesjonalisering av fagområdet sterkt økende. Vår nye sikrings- og beredskapssjef vil lede arbeidet for å sikre nødvendig utvikling på strategisk nivå i konsernet og implementering i organisasjonen.

Vår beredskap sikrer våre ansatte og våre øvrige verdier ved uforutsette hendelser. Sikrings- og beredskapssjef er sentral beredskapsleder som operativ leder av sentral beredskapsstab ved akutte kriser, bistår lokale beredskapsstaber og videreutvikler SINTEFs beredskap.

Du vil jobbe strategisk sammen med visekonsernsjefs ledergruppe og SINTEFs sikkerhetsutvalg. Du vil lede Sikrings- og beredskapsforum med lokale beredskapsledere. Stillingen rapporterer til visekonsernsjef.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Utvikle SINTEFs helhetlige sikkerhetsstyring (personellsikring, fysisk sikring og grensesnitt inn mot informasjonssikkerhet)

 • Forvalte og utvikle SINTEFs etterlevelse av eksportkontrollregelverket.

 • Følge opp digital synlighet gjennom interne sosiale medier.

 • Ivareta rollen som sentral beredskapsleder og lede sentral beredskapsstab

Ansvarsoppgaver

 • Være premissgiver for sikringsnivået i konsernet.

 • Strategisk utvikling av fagområdet gjennom SINTEFs Sikkerhetsutvalg.

 • Operasjonell og taktisk utvikling av fagområdet gjennom Sikring- og beredskapsforum.

 • Utarbeide trusselvurderinger og risikobilder.

 • Lede og videreutvikle beredskapen i SINTEF.

 • Lede og delta i beredskapsøvelser.

 • Være konsernledelsens rådgiver og støttespiller.

Vi ønsker deg som har erfaring og faglige ferdigheter innenfor følgende områder:

 • Relevant utdanning på masternivå.

 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid.

 • Sikkerhetsfaglig kompetanse og kjennskap til aktuelt lovverk og styrende dokumenter innen fagområdet.

Vi leter etter en person som har:

 • Gode kommunikasjonsegenskaper og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig.

 • Beslutningsevne og gjennomføringskraft.

 • Personlig integritet og robusthet i krevende situasjoner.

 • God forståelse av virksomhetskultur i større organisasjoner.

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner.

Hos oss får du:

 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning.

 • Inngå i et nettverk av fagpersoner i SINTEF, NTNU og våre øvrige samarbeidspartnere

 • En dynamisk og fleksibel arbeidshverdag

 • En selvstendig stilling med gode muligheter til faglig og personlig utvikling i samspill med dyktige mennesker

 • Stor faglig frihet til å påvirke arbeidsoppgaver

 • En utfordrende og sentral rolle i et stadig viktigere ansvarsområde i SINTEF

 • Et sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold 

 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere i en årrekke

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Velkommen til SINTEF for å bidra til teknologi for et bedre samfunn

For nærmere opplysninger eller en uformell samtale, ta gjerne kontakt med Visekonsernsjef, Reidar Bye, [email protected] og +47 970 74 306 eller Sikrings- og beredskapssjef, Marian Resell, [email protected] og +47 975 92 908.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS