Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Personal- og HR-leder

Søknadsfrist: 01.06.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for personalstøtte er UiOs sentrale personalavdeling og har overordnet strategisk ansvar for policy, prosesser og utvikling innen personal, HR og organisasjonsutvikling. Avdelingen består i dag av 27 personer.

Om stillingen

Vi søker etter en kompetent og samlende leder innenfor personal- og HR-feltet. Du ønsker å bidra til at avdelingen understøtter UiOs kjernevirksomhet. Du vil i stillingen få operativt ansvar for personal- og HR-området i avdelingen og bistå i videreutvikling av HR-funksjonen sentralt og lokalt ved UiO. Personalansvar for fagkompetente medarbeidere vil bli tillagt stillingen. I stillingen rapporterer du til personaldirektøren ved UiO og vil være nestleder i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede personal- og HR-området i avdelingen
 • Ansvar for å utarbeide og forvalte personalpolitiske retningslinjer. Arbeidsrettslige problemstillinger er en viktig del av stillingens ansvarsområde
 • Lede forvaltnings- og utviklingsarbeid innenfor personal- og HR-området
 • Forberede og gjennomføre arbeidet med lønnspolititikk, lønnsforhandlinger og møter med ansattes organisasjoner
 • Ansvar for å utarbeide saks- og beslutningsgrunnlag for ledelsen
 • Rådgiver for ledelsen ved UiO sentralt, fakulteter og enheter
 • Bistå personaldirektør i drift og utvikling av avdelingen, inkl. økonomioppfølging
 • Nestleder i avdelingen og stedfortreder for personaldirektør
 • Andre relevante oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • Universitets- eller høyskoleutdanning på masternivå innen relevant fagområde
 • Arbeidsrettslig formal kompetanse og erfaring vil bli tillagt vekt
 • Relevant ledererfaring innenfor stillingens ansvarsområde er nødvendig, og ledererfaring fra universitets- og forskningssektoren er en fordel
 • God kjennskap til offentlig forvaltning generelt og de rammebetingelsene som gjelder for statlig virksomhet, herunder utdannings- og forskningssektoren
 • Forhandlingserfaring innenfor stillingens ansvarsområde er en fordel

Personlige egenskaper

 • God rolleforståelse, gode formidlingsegenskaper og evne til å bygge tillit og relasjoner
 • Analytisk, systematisk og utviklingsorientert tilnærming
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø, et spennende fagfelt i utvikling og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Stillingen lønnes etter stillingskode underdirektør 1059 i lønnsspenn 800.000 -950.000 kr. per år. Innplassering i henhold til kompetanse og erfaring.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger som fleksitid, trening i arbeidstiden, egne barnehager for UiO-ansatte
 • Stilling i en IA- virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen