Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Driftsleder i turnus - VAS

Søknadsfrist: 05.12.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab

Vi har ledig en 100 % stilling som driftsleder i turnus ved Vakt og alarmsentralen ved UiO. Stillingen inngår i skiftordning med både dag-, kveld-, natt- og helg.

Stillingen er plassert i Seksjon for fellestjenester, Vakt- og alarmsentralen, som er UiOs døgnbemannede vakt- og alarmsentral.

Sentralen har i dag 13 fast ansatte som rapporterer til avdelingsleder. Eiendomsavdelingens satsingsområder er bla. ytterligere digitalisering, samt ta i bruk nye metoder og teknologi. Vi søker derfor deg som er innovativ og som ønsker å bidra til at Vakt- og alarmsentralen når disse målene og som ønsker å bidra til ytterligere profesjonalisering av driften.

Arbeidsoppgavene vil være varierte innen hele Vakt- og alarmsentralens arbeidsfelt. Av sentrale arbeidsoppgaver nevnes:

Arbeidsoppgaver

 • Beredskap og overvåkning av alarm- og sikringstekniske anlegg og sentral driftskontroll
 • Drift av adgangskontroll- og sentrale driftsanlegg, utrykning ved feilretting på tekniske anlegg
 • Utrykning i kritiske situasjoner og ved feilindikasjoner
 • Bistå og koordinere innleid servicepersonale og vekterkorps, samt brannvesen, politi og helsepersonell
 • Assistanse til interne og eksterne brukere
 • Rapportering og administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves godkjent utdanning for vektere
 • Fullført videregående skole er et krav for stillingen, søkere med relevant fagbrev innen VVS, elektro, bygdrifter eller sikkerhet vil bli foretrukket
 • Det forutsettes god digital kompetanse og det er en fordel med kjennskap til sentrale drifts- og alarm- og adgangskontrollanlegg
 • Det kreves vandelsattest og førerkort klasse B.
 • Relevant erfaring innen sikkerhet er en fordel
 • Det er nødvendig med kjennskap til styring og drift av tekniske anlegg i store bygninger
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk er et krav

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er serviceinnstilt har gode samarbeidsevner og kan ta selvstendige avgjørelser. Som person er du ansvarlig, proaktiv og bidrar til gode løsninger. Din arbeidsform preges av nøyaktighet, ryddig og med høy gjennomføringsevne. Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene. Søkere må ha fylt 23 år.

Personlig egnethet for stillingen vil bli spesielt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Stillingen lønnes som driftsleder SKO 1137 ltr. 53 - 58 i lønnsspenn kr. 483.700 - 516.100 avhengig av kompetanse/erfaring
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester.

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Stig-Rune Backsæther, mob. 95194063

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS