Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonssjef - Arrangement

Søknadsfrist: 03.12.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte. Fra nyttår 2024 er vi organisert i fem underavdelinger: Campusdrift, Campusservice, Campusutvikling, Eiendomsforvaltning og virksomhetsstøtte og Livsvitenskap mottak.


Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Om stillingen

Arrangementsseksjonen har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for aktivitet i universitetets lokaler. Høsten 2022 utvidet vi satsingen i lokalene våre rundt Universitetsplassen. Vi inviterer til samfunnsdebatt i Domus Bibliotheca, og vi videreutvikler konsert- og kulturtilbudet i og rundt universitetets Aula.

Arrangementene skal underbygge UiOs samfunnsoppdrag og samtidig ivareta den særegne rollen universitetsbygningene i sentrum har i en nasjonal, kulturhistorisk sammenheng.

Seksjonen har ansvar for alt fra enkle møter og seminarer til større eventer som prisutdelinger, konserter og konferanser i universitetets lokaler i sentrum, på Blindern og Tøyen. Mange av UiOs representasjonslokaler er vernet og utsmykket med unik kunst, og aktiviteten må ta hensyn til dette.

Vi søker deg som har erfaring fra arbeid med arrangementer og eventer, og som vil være med på å videreutvikle tilbudet og tjenestene i tett samarbeid med øvrige enheter ved UiO. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har ansvar for mange av UiOs arrangementer og aktiviteter og er en viktig samarbeidspartner.

Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Arrangement består av 11 medarbeidere, 7 verter på deltid og leder. Stillingen rapporterer til direktør for Campusservice i Eiendomsavdelingen og deltar i hens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle egen enhet i tråd med UiOs ambisjoner
 • Delta i utviklingen av konsepter som åpner for et bredere publikum
 • Initiere ny aktivitet i henhold til UiOs profil og strategi for utvikling av sentrum som debatt- og kulturarena
 • Etablere og utvikle samarbeid med relevante miljøer
 • Initiere og delta i ROS-analyser og iverksette nødvendige tiltak ved større arrangementer
 • Koordinere arrangementer og aktiviteter i universitetets lokaler
 • Videreutvikle gode systemer for booking og tjenester

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole på bachelornivå. Realkompetanse med relevans for fagområdet kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Det kreves relevant ledererfaring bl.a. fra planlegging og gjennomføring av større arrangementer og eventer
 • Det kreves erfaring med budsjettering, økonomi- og virksomhetsoppfølging
 • Du må ha god digital kompetanse, og erfaring fra digitalisering av tjenester og servicefunksjoner er en fordel
 • God rolle- og organisasjonsforståelse er en forutsetning for å lykkes i stillingen
 • Det er en fordel med kjennskap til AV–utstyr og gjennomføring av TV-produksjoner
 • Kontaktnett i og god kjennskap til kultursektoren vil være en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du er en god relasjonsbygger, er inspirerende, serviceinnstilt og samarbeidsorientert. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i SKO 1211 Seksjonssjef i lønnsspenn mellom 780 000 – 850 000 kr avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Fleksibel arbeidstid. Noe arbeid på kveld må påregnes.
 • Gode velferdsordninger og muligheter for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Ass. eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel, mobil: 913 68 921 eller 
 • Stabsdirektør/HR-sjef Torborg Storaas, tlf. 40 87 30 66

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS