Spennende jobbmulighet i Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen !

Avdelingsleder - Forskningsavdelingen (R1520)

Søknadsfrist: 09.08.2020

Ved Politihøgskolens forskningsavdeling i Oslo er det ledig en fast stilling som avdelingsleder.

Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og engasjert leder med solid kompetanse fra forskningsledelse på strategisk nivå.

Politihøgskolen

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten og tilbyr grunnutdanning på bachelornivå samt etter- og videreutdanning, inkludert master, for ansatte i etaten. I tillegg driver Politihøgskolen forsknings- og utviklingsarbeid innenfor høgskolens fagområder.


Politihøgskolen er pr. i dag etablert med fire studiesteder i Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger. Det er totalt ca. 450 ansatte og ca. 5000 studenter årlig, fordelt på bachelor, master og etter- og videreutdanning.

Stillingen rapporterer til rektor og er en del av Politihøgskolens ledergruppe.

Forskningsavdelingen består av ca 40 forskere og stipendiater. Forskningsavdelingens kjerneområde er politivitenskap. Dette er et flervitenskapelig fagområde, og omfatter studiet av politiet som institusjon og polisiær virksomhet som prosess; herunder forskning på politiets organisasjon, kultur og atferd, politiets strategier, praksis og metoder, politiarbeid i samfunnet og politiets utfordringer.

I tillegg utøves det forskningsaktiviteter ved Politihøgskolens utdanningsavdelinger, og det totale forskningsmiljøet består ca. 70 personer. Disse fordeler seg på forskere, doktorgradsstipendiater og undervisningspersonell med FoU-prosjekter. Det er for tiden åtte forskergrupper ved Politihøgskolen.

Politihøgskolens strategi er at Politihøgskolen skal være et ledende miljø innen politiforskning. Politihøgskolen skal videreutvikle politivitenskapen og sørge for faglig utvikling og leveranser av kunnskap og forskning med høy kvalitet til justissektoren og samfunnet for øvrig.

Forskning innenfor det politivitenskapelige landskapet er i seg selv et godt utgangspunkt for samarbeid med andre fagfelt og forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Etter hvert som omfanget av forskning på politifaglige spørsmål har vokst, er det også et større behov for å oppsummere eksisterende kunnskap gjennom ulike former for sekundærforskning. I dette ligger det store muligheter for videreutvikling av forskningsaktivitetene ved Politihøgskolen.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.   

Relevante vitnemål og attester skal legges ved den elektroniske søknaden.

Originale vitnemål og attester skal medbringes i forbindelse med intervju

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til helhetlig ledelse og oppnåelse av strategiske mål for Politihøgskolen
 • Strategisk planlegging og prioritering av avdelingens mål i samarbeid med høgskolens ledelse
 • Sikre et høyt vitenskapelig nivå på høgskolens forskningsfelt
 • Lede og videreutvikle den forskningsadministrative linjen i organisasjonen, herunder videreutvikle rutiner, prosesser og systemer for det administrative arbeidet knyttet til eksternt finansierte prosjekter
 • Budsjett-, resultat- og personalansvar for egen avdeling

Det er en klar forventing om at norsk politi skal jobbe kunnskapsbasert og basere sin virksomhet på flere typer kunnskap, herunder forskning. En sentral oppgave er derfor å bidra til formidling og implementering av Politihøgskolens forskning, både i etaten, i forvaltningsapparatet og i politikkutforming på justisfeltet.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • Relevant utdanning på minimum masternivå
 • Erfaring fra forskningsledelse og/eller forskningsadministrasjon
 • Erfaring fra personalledelse
 • Erfaring fra universitet- og høgskolesektoren eller instituttsektoren
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Det vil i tillegg være en fordel med kompetanse på førsteamanuensisnivå. Det vil være ønskelig å ha erfaring med å søke og få tilslag på eksterne forskningsmidler. Videre vil det også være ønskelig med formell lederutdanning og erfaring fra endringsledelse.

Den som ansettes må kunne klareres for aktuelt nivå, jamfør sikkerhetsloven.

Ansettelse i politietaten krever plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Strategisk og utviklingsorientert
 • Strukturert og analytisk
 • Motiverende lederatferd og evne til relasjonsbygging
 • Robust med stor arbeidskapasitet og godt humør

Medarbeidere ved Politihøgskolen skal kjennetegnes som modige og helhetsorienterte, de viser respekt og er tett på. Som leder i politiet skal du sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeidere, skape resultater i samhandling med andre. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse egenskapene.

Vi tilbyr

 • Tilsetting som avdelingsleder i stillingskode 1407 med lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, en av de beste pensjonsordningene i Norge, med bl.a. mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.
 • Gode muligheter for egenutvikling
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode treningsmuligheter / velferdsordninger

Les mer om hva vi tilbyr på våre nettsider

Webcruiter-ID: 4248053204

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Nina Skarpenes (Rektor), 917 76 981
 • Tor Tanke Holm (Ass. rektor), 992 07 746