Ledig stilling ved OsloMet

Studieledere ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Søknadsfrist: 12.02.2020

Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig to stillinger som studieledere for perioden 01.03.20-29.02.24. Anstettelse skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to ganger fire år -totalt tolv år.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning utdanner lærere med kompetanse til undervisning på yrkesfaglige studieretninger i den videregående skolen. Vi tilbyr åtte lærerutdanninger på bachelornivå i yrkesfag og master i yrkespedagogikk, i tillegg til et bredt tilbud av etter-og videreutdanninger og betydelig oppdragsvirksomhet. Totalt har instituttet 84 medarbeidere og ca. 1200 studenter som har sin hovedaktivitet på campus Kjeller. Les mer om instituttet her.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus.
Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Studieledere rapporterer til instituttleder, inngår i ledergruppen ved instituttet og arbeider i team. Det er i dag fire studieledere ved instituttet, ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse.

Studieledere har ansvar for delegert virksomhet innenfor eget studielederområde.

Dette innebærer ansvar for praksis, studiekvalitet, utvikling og daglig drift av hele eller deler av utdanningsprogram i tillegg til personalansvar for rundt 20 faglig ansatte. Den ene stillingen (stilling 1) har ansvar for master i yrkespedagogikk, mens stilling 2 er tillagt ansvar for bachelor yrkesfaglærer.

Studieledere har instituttovergripende ansvarsområder som f.eks. oppdrag, praksis,internasjonalisering, og FoU. Til stilling nr. 1 tilligger et overordnet ansvar for FoU-aktivitetene ved instituttet. Til stilling nr. 2 tilligger et overordet ansvar for praksis ellerinternasjonalisering.Institutt for yrkesfaglærerutdanning er et institutt i utvikling og endring. I løpet avåremålsperioden kan det derfor bli endringer i arbeidsoppgaver i tråd med endringer iinstituttets studieportefølje og ansvarsfordeling i ledergruppen, samt som følge av endringer i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav:

• Til stilling nr. 1: må søker ha doktorgrad på relevant område.

• Til stilling nr. 2: minimum mastergrad/hovedfag på relevant område

• svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

• god kunnskap om fag-og yrkesopplæring og lærerutdanning

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

• erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet i høyere utdanning

• relevant lederutdanning og ledererfaring

• innsikt i og kunnskap om regelverk som regulerer norsk yrkesfaglærerutdanning

• god kunnskap om skole- og universitetssektoren

• god IKT-kompetanse• komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet

Ønskede egenskaper:

• motiverende og inkluderende lederstil

• evne til å sikre et godt beslutningsgrunnlag, fatte en beslutning og være løsningsorientert

• evne til å være framtidsrettet

• evne til å samarbeide, motivere og bygge relasjoner

• evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i utvikling ved Norges tredje største og mest urbane universitet

• interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, mangfoldig, kreativt og inspirerende fagmiljø

• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 og tittel studieleder. Lønn fra lønnstrinn 73, kr 679 000,- til lønnstrinn 78, kr 765 100,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

• Instituttleder Inger Lise Holen, [email protected]

Vil du søke på stillingene må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen». Registrer din søknad og CV og anfør hvilken av stillingene du søker på, enten en eller begge.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/12879

Søknadsfrist: 12.02.2020

Logg inn og søk stillingen