Ledig stilling ved OsloMet

Studieledere ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Søknadsfrist: 12.02.2020

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig fire stillinger som studieledere for perioden 01.08.2020-31.07.2024. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to ganger fire år, totalt tolv år.

Les mer om våre forskergrupper her.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 120 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid og har en sentral beliggenhet i Oslo.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Det er i dag fem studieledere ved instituttet. Studielederne inngår i instituttets ledergruppe og rapporterer til instituttleder. Ledergruppen ved instituttet arbeider i team. Ansvar og oppgaver for studieleder er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse.

Studieledere har ansvar for delegert virksomhet innenfor eget studielederområde. Studieledere har ansvar for praksis, studiekvalitet, utvikling og daglig drift av hele eller deler av utdanningsprogram. Studieledere har blant annet økonomioppfølging og personalansvar.

Studieledere har i tillegg noen instituttovergripende ansvarsområder.

Hovedtrekk ved fordelingen er:

Studielederområde 1, BLU heltidStudielederområde 2, Masterutdanning og internasjonaliseringStudielederområde 3, Oppdragsvirksomhet og ABLUStudielederområde 4, FoUEn av studielederne vil få ansvar for instituttets arbeid med skikkethetsvurdering.

Institutt for barnehagelærerutdanning er et institutt i utvikling og endring. I løpet av åremålsperioden kan det derfor bli endringer i arbeidsoppgaver i tråd med endringer i instituttets studieportefølje og ansvarsfordeling i ledergruppen, samt som følge av endringer i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav:

 • til stilling nr. 1 og 3 minimum mastergrad/hovedfag på relevant område
 • til stilling nr. 2 minimum mastergrad/hovedfag på relevant område, og fortrinnsvis førstekompetanse på relevant område
 • til stilling nr. 4 må søker ha ph.d. eller doktoravhandling på relevant område
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • erfaring med forskning og undervisning i høyere utdanning
 • relevant lederutdanning og/eller ledererfaring
 • innsikt i og kunnskap om regelverk som regulerer norsk barnehagelærerutdanning
 • god kunnskap om barnehage- og universitetssektoren

Ønskede egenskaper:

 • motiverende og inkluderende lederstil
 • evne til å sikre et godt beslutningsgrunnlag, fatte en beslutning og være løsningsorientert
 • evne til å være framtidsrettet
 • evne til å samarbeide, motivere og bygge relasjoner
 • evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring
 • komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr:

 • en arbeidsplass i utvikling ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, mangfoldig, kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 og tittel studieleder. Lønn fra lønnstrinn 73, kr 679 000,- til lønnstrinn 78, kr 765 100,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

Vil du søke på stillingene må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen». Registrer din søknad og CV og anfør hvilken av stillingene du søker på, enten en eller begge.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/12657

Logg inn og søk stillingen

Kontakt

Søknadsfrist: 12.02.2020