Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Områdeleder eiendomsdrift - Eiendomsavdelingen (EA)

Søknadsfrist: 12.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift betyr det blant annet at vi har utarbeidet tjenestebeskrivelser der omfanget av EAs leveranse og servicenivå er godt beskrevet, og vi har spesialisert vårt driftspersonell innen teknisk bygningsdrift og brukerservice. Vi har tatt i bruk FDV-system for innmelding og oppfølging av brukerhenvendelser og internkontroll av eiendommene, og vi arbeider med å legge inn vedlikeholdsplaner. Alt vårt driftspersonale har en smarttelefon som arbeidsverktøy. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

Som områdeleder er du ansvarlig for teknisk drift, intern kontroll, mindre vedlikeholdsarbeider og brukertjenester innenfor en definert andel av eiendomsmassen. Det innebærer grensesnitt mot fakultetene, øvrig organisasjon og ulike leverandører. Du vil lede en enhet med 17 årsverk (p.t.), hvor evnen til å kombinere ledelse og operativ bygningsdrift blir viktig for å trives og lykkes. Stillingen inngår i Seksjon for bygningsdrifts ledergruppe og rapporterer til Seksjonssjef bygningsdrift.

Seksjonen er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og kompetanseutvikling av egen enhet
 • Personal- og budsjettansvar
 • Planlegge, gjennomføre og rapportere for alle driftstiltak og intern kontroll i egen enhet deriblant energi- og miljøtiltak
 • Utvikle godt samarbeid med brukerne
 • Beskrive krav og innhente tilbud for mindre vedlikeholdstiltak
 • Delta i utvikling av driftsseksjonen

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Ingeniørutdanning er ønskelig. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Det kreves relevant ledererfaring med personalansvar fra eiendomsdrift/ eiendomsvirksomhet
 • Brannvernkompetanse tilstrekkelig for å kunne utøve brannvernlederrollen
 • Det kreves god IT-forståelse og erfaring med FDV-system, SD-anlegg og andre IKT-systemer for eiendomsdrift
 • Erfaring med økonomistyring og offentlige anskaffelser er en fordel
 • Det er en fordel med erfaring med prosjektstyring

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklingsorientert leder med beslutningskraft og gjennomføringsevne. Det er viktig at du er synlig og tydelig, samtidig som du har en lyttende og involverende lederstil. Din arbeidsform preges av systematikk og ryddighet, samtidig som du må være løsningsorientert og fleksibel. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling, samt deltakelse i lederutviklingsprogram
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som avdelingsleder SKO 1407 i lønnsspenn mellom kr. kr. 655.400 – 704.900, avhengig av kompetanse og erfaring

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med:

 • Seksjonssjef Bygningsdrift, Steffen Hellesøe, mobil 958 41 237 / epost: [email protected]

Søk på stillingen