De nasjonale forskningsetiske komiteene har en ledig spennende stilling!

Direktør

Søknadsfrist: 26.01.2020

Som direktør for FEK har du følgende ansvar og hovedoppgaver:

De nasjonale forskningsetiske komiteene

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Dette gjøres gjennom forebyggende arbeid, rådgiving og gransking av enkeltsaker om mulig uredelig forskning. FEK er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet og det viktigste nasjonale fagorganet for forskningsetikk.


> FEK omfatter Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) og en felles administrasjon med 12 ansatte, lokalisert i Oslo.

 • Sørge for at FEK bidrar til at forskere og forskningsinstitusjoner fremmer etisk god og ansvarlig forskning gjennom profesjonell rådgiving og veiledning.
 • Måloppnåelse og gjennomføring av oppdrag som fremkommer av tildelingsbrevet.
 • Bidra aktivt til at forskningsetikk settes på agendaen hos relevante aktører og i samfunnsdebatten
 • Et effektivt og velfungerende sekretariat som skal sikre profesjonell støtte til ‒ og godt samarbeid med ‒ komiteene.
 • Administrativ og faglig koordinering av arbeidet i og mellom komiteene og i sekretariatet
 • Rapportering til Kunnskapsdepartementet

Kvalifikasjonskrav / Ønsket bakgrunn:

 • Doktorgrad/hovedfag/mastergrad eller tilsvarende
 • Erfaring fra og evne til å lede og utvikle en kunnskapsorganisasjon
 • Relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning, helst fra forskningssektoren
 • Dokumentert kunnskap om forskningsetikk, helst gjennom arbeidserfaring
 • Kjennskap til de relevante fagfeltene og erfaring med å arbeide tverrfaglig

Generell info

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. Departementet arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen

hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til statistikkformål. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktinfo

For nærmere spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Mercuri Urval:

 • Svein Olsen Mellemsæter, tlf 404 92 684, eller
 • Ole Petter Bratteberg, tlf 975 59 036

Ekspedisjonssjef Knut Børve kan også kontaktes, på tlf 917 93 965.

Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Søknadsfrist: 26. januar 2020.

Søk på stillingen