Ledig stilling ved OsloMet

Studieledere - Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Søknadsfrist: 23.10.2019

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig to stillinger som studieledere for perioden 01.03.20-29.02.24. Tilsetting skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to ganger fire år - totalt tolv år.

Les mer om fakultetet, instituttet og våre forskergrupper her.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

GFU har ca. 3500 studenter og rundt 170 ansatte. Instituttets oppgaver er undervisning på bachelor- og masternivå ved flere lærerutdanningsprogrammer og betydelig deltakelse i satsingen på etter- og videreutdanning av lærere. Instituttet har stor FoU-virksomhet innenfor sitt ansvarsområde. Høsten 2017 startet første kull på de 5-årige grunnskolelærerutdanningene med spennende og krevende implementerings- og utviklingsoppgaver.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Studieledere rapporterer til instituttleder, inngår i ledergruppa ved instituttet og arbeider i team. Det er totalt seks studieledere ved instituttet, ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse.

Studieledere har ansvar for all virksomhet innenfor eget studielederområde, noe som i tillegg til studie- og FoU-utvikling inkluderer økonomi- og personalansvar for rundt 30 faglig ansatte samt oppfølging av deres forsknings- og utviklingsarbeid. Studieledere har ansvar for praksis, studiekvalitet, utvikling og daglig drift av hele eller deler av utdanningsprogram.

Studieledere har instituttovergripende ansvarsområder som f.eks. oppdrag, praksis, kvalitetssikring, internasjonalisering, FoU og HMS. Til stilling nr. 1 tilligger et overordnet ansvar for kvalitetssikring av utdanningene. Til stilling nr. 2 tilligger et overordet ansvar for flere pågående utviklingsoppgaver knyttet til ulike studieprogram for flerspråklige studenter.

GFU er et institutt i stor utvikling og endring både som følge av implementering av de nye 5-årige grunnskolelærerutdanningene og fordi vi nå er et universitet. I løpet av åremålsperioden kan det derfor bli endringer i arbeidsoppgaver i tråd med endringer i instituttets studieportefølje og ansvarsfordeling i ledergruppa, samt som følge av endringer i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav:

• minimum mastergrad/hovedfag på relevant område, til stilling nr. 1 fortrinnsvis førstekompetanse

• innsikt i og kunnskap om fagområder innenfor studielederområdet

• god kunnskap om grunnskole og lærerutdanning

• erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet i høyere utdanning

• svært god IKT-kompetanse både i tekstbehandling, regneark, statistikkprogram og bruk og utvikling av nettsider

• relevant ledererfaring

• svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

• til stilling 1 er det ønskelig med fagdidaktisk kompetanse

Ønskede egenskaper:

• motiverende og inkluderende lederstil

• evne til å sikre et godt beslutningsgrunnlag, fatte en beslutning og være løsningsorientert

• evne til å være framtidsrettet

• evne til å samarbeide, motivere og bygge relasjoner

• evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring

• komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i utvikling

• interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, mangfoldig, kreativt og inspirerende fagmiljø

• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 og tittel studieleder. Lønn fra lønnstrinn 73, kr 679 000,- til lønnstrinn 78, kr 765 100,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

• Instituttleder Vibeke Bjarnø, [email protected]

Vil du søke på stillingene må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen». Registrer din søknad og CV og anfør hvilken av stillingene du søker på, enten en eller begge.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/10247

Kontakt

Søknadsfrist: 23.10.2019

Logg inn og søk stillingen