Stilling:

Studieleder ved Institutt for bygg- og energiteknikk

Søknadsfrist: 07.03.2019

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorstudium i ingeniørutdanning og et masterstudium, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 38 ansatte og om lag 600 studenter.


Les mer om instituttet her.

Institutt Bygg- og Energiteknikk ønsker å styrke ledelsen på instituttet, og søker derfor etter en tydelig, initiativrik og utviklingsorientert studieleder for studieområdet Bygg. Studieleder rapporterer til instituttleder, og vil inngå i ledergruppen på instituttet. Tilsettingen er på åremål for fire år, med mulighet til å søke samme stilling for en sammenlagt tilsettingsperiode på 12 år.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde

 • Ansvar for operativ drift av instituttets enhet Bygg.
 • Inneha personalansvar for ansatte i enheten i samråd med instituttleder.
 • Oppsetting av individuelle arbeidsplaner og fordeling av oppgaver.
 • Ta del i utarbeidelsen og implementeringen av instituttets strategi.
 • Bidra i instituttets plan-, budsjett- og rapporteringsarbeid.
 • Studieleder har et begrenset budsjettansvar og er ansvarlig for at virksomheten innen sitt område gjennomføres i tråd med vedtatte strategier og mål.
 • Studieleder inngår i instituttets ledergruppe.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning fortrinnsvis master innen ingeniørfag.
 • Søkere med mastergrad i økonomi og ledelse eller tilsvarende kan også søke.
 • Erfaring med- og god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • Erfaring fra høyere utdanningssektor eller/og statlige institusjoner er en fordel
 • Erfaring fra internasjonalisering i høyere utdanning og med utenlandske utdanningsinstitusjoner eller bedrifter er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Motiverende og inkluderende lederstil.
 • Evne til å jobbe strukturert, ta raske beslutninger, være fremtidsrettet og løsningsorientert.
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner
 • erfaring med å ta i bruk nye digitale verktøy

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • Interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig miljø.
 • Mulighet for nettverksbygging og lederutvikling.
 • En arbeidsplass i stadig utvikling.
 • Låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1473 studieleder. Årslønn NOK 670 000 - 754 900 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 07.03.2019

Ref: 19/ 01515

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

Logg inn og søk stillingen