Ledig stilling ved OsloMet

Studieleder for masterstudier og EVU ved Institutt for fysioterapi

Søknadsfrist: 10.12.2019

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi er det ledig åremålsstilling som studieleder for master-, etter- og videreutdanninger (EVU). 60 % av stillingen tillegges studielederstillingen og 40 % til FoU -virksomhet. Det kan også være aktuelt å ansette i 60 % som studieleder, eventuelt kombinert med en ekstern 40 % stilling.

Studieleder rapporterer til instituttleder og inngår i instituttets lederteam, som består av to studieledere og instituttleder. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder – totalt 12 år.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for fysioterapi tilbyr to bachelorstudier (fysioterapi og mensendieck) og to masterstudier (fysioterapi og rehabilitering/habilitering) samt videreutdanninger av både fagspesifikk og tverrfaglig art.

Fakultetet driver utstrakt forskningsaktivitet og tilbyr to ph.d. -programmer; helsevitenskap og atferdsanalyse. På instituttet er det tre forskningsgrupper.

Stillingen vil kunne berøres av en eventuell omorganisering.

AnsvarsområderSom studieleder har du faglig og administrativt ansvar for mastergradsutdanninger og videreutdanninger ved Institutt for fysioterapi. Dette vil innebære resultatansvar for forskning, utdanning og formidling, i tillegg til HMS, personal- og økonomistyring. Du skal bidra aktivt til et sterkt forskningsmiljø innen studienes fagområder i samarbeid med instituttets øvrige ledelse.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelse for studieleder.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning innen helse - eller samfunnsvitenskap på førstestillingsnivå
 • erfaring fra undervisnings- og forskningsvirksomhet
 • god kjennskap til instituttets fagområder
 • god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

Vi vektlegger at du har relevant ledererfaring gjerne fra utdannings- og forskningsvirksomhet, og det er en fordel med god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren.

Personlige egenskaper

Vi vektlegger at du

 • er strukturert, endringsvillig og løsningsorientert
 • har god samarbeidsevne og evner å bygge relasjoner
 • har en motiverende og inkluderende lederstil

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt fagmiljø ved Norges tredje største universitet
 • utviklingsmuligheter for ledere gjennom OsloMets lederutviklingsprogram
 • gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 Studieleder, kr 679 000 – 765 100 per år (ltr. 73-78). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Vi vil be om at du fremviser originaler ved et eventuelt intervju. Universitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 10.12.19

Ref.nr.: 19/11784

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen