Ledig stilling ved OsloMet

CISO - Informasjonssikkerhetsleder

Søknadsfrist: 07.01.2019

Vil du være med å utvikle OsloMet for framtiden?

Vi søker nå etter en informasjonssikkerhetsleder.

Du vil som informasjonssikkerhetsleder få ansvar for at virksomheten setter og oppfyller krav om informasjonssikkerhet i alle IT-løsninger og arbeidsprosesser ved universitetet. Informasjonssikkerhetsleder utøver dette mandatet på vegne av Rektor ved OsloMet, delegert til Direktør for digitalisering og infrastruktur.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Informasjonssikkerhetsleder vil inngå i IT-direktørs stab og rapporterer til denne.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • lede arbeidet med informasjonssikkerhet i OsloMet
 • lede og samarbeide med en faggruppe på tvers av OsloMet sin organisasjon
 • utvikle, implementere og vedlikeholde styringssystemet for informasjonssikkerhet
 • initiere og gjennomføre risikovurderinger for å konkludere hva som er akseptabel risiko innen informasjonssikkerhet på vegne av IT-direktør og ledelsen i OsloMet
 • gi føringer og krav til informasjonssikkerhet for all behandling av personopplysninger i OsloMet, inkludert sikkerhetskrav til tekniske løsninger og rutiner
 • samarbeide med IT- og løsningsarkitekter samt personvernombud slik at nye løsninger ivaretar informasjonssikkerhetskravene
 • bidra til å implementere krav til informasjonssikkerhet
 • bidra til å bygge kompetanse, tilby opplæring og øke bevisstheten om informasjonssikkerhet i hele virksomheten
 • være rådgiver for ledelsen ved OsloMet innen informasjonssikkerhet og varsle om viktige hendelser og endringer i trusselbildet
 • samarbeide med både interne og eksterne samarbeidspartnere i sektoren

Vi søker deg som har

 • utdannelse innen IT, administrasjon/ledelse eller annen relevant fagbakgrunn på masternivå
 • erfaring og kompetanse innen informasjonssikkerhet på et strategisk og operativt nivå
 • kunnskap om og god forståelse for IT-sikkerhetsarkitektur og personvern/GDPR-compliance

Det er en fordel at du har

 • sertifiseringer innen informasjonssikkerhet og/eller dokumentert kunnskap om relevante standarder, eksempelvis ISO27001/2/5
 • erfaring med å formidle og skape forståelse for informasjonssikkerhet i komplekse organisasjoner
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Vi ønsker deg som

 • har et ønske om å utvikle deg innen både fag og ledelse
 • ser sammenhengen mellom organisasjon og teknologi, og evner å samarbeide med andre mennesker og fagdisipliner
 • vil være med å posisjonere OsloMet for framtiden

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innen både ledelse og fag
 • et spennende, mangfoldig arbeidsmiljø med utstrakt samarbeid på tvers av fagdisipliner
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Ta gjerne kontakt med Gisle Roll Ludvigsen i Experis Executive, telefon 934 68 168

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, seniorrådgiver. Lønnstrinn 75 – 86, fra kr 704 900,- til 963 200 ,- pr. år.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 07.01.19

Ref: 19/11711

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen