NTNU HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Seksjonssjef – seksjon for bibliotek, kunnskapsted og inspirasjon

Søknadsfrist: 22.05.2022

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, og bidrar til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Vi satser sterkt på nettbaserte tjenester og legger vekt på en aktiv dialog med fagmiljøene. NTNU Universitetsbiblioteket er en enhet i Fellesadministrasjonen.

Vi søker etter en utviklings- og samhandlingsorientert leder som kan bli en drivkraft for brukerorientert utvikling av framtidas universitetsbibliotek

Om stillingen

Har du lyst på en spennende lederjobb ved NTNU Universitetsbiblioteket?

Vi søker en ambisiøs og utviklingsorientert leder som skal lede og utvikle den nyopprettede seksjonen for bibliotek, kunnskapsted og inspirasjon.

Seksjonen med sine mer enn 40 medarbeidere leverer godt tilrettelagte fysiske og digitale førstelinjetjenester i NTNUs 15 campusbibliotek i Trondheim, Ålesund og Gjøvik samt det virtuelle biblioteket. Den har stort fokus på brukermøtet, bibliotekrommet som et kunnskapssted, samt utvikling og formidling av fysiske og digitale samlinger. I tillegg vil den bidra med veiledning og brukerstøtte og være en aktiv bidragsyter av formidlingsaktiviteter og en viktig sosial arena for studenter og ansatte.

Bibliotekene har årlig om lag 1 000 000 besøk. Bibliotekene tilbyr nærmere 3000 varierte studentarbeidsplasser og legger vekt på læringsmiljø, inspirasjon og nytenkning.

Vi søker deg som er initiativrik og løsningsorientert, og som har god forståelse for de muligheter og utfordringer universitetsbiblioteket står overfor. Du setter brukerne i sentrum og liker å jobbe systematisk med å utvikle fremtidsrettede tjenestetilbud, både gjennom strategiske satsinger og løpende kvalitetsarbeid.

Biblioteket skal bidra til kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom støtte til NTNUs kjerneoppgaver som er utdanning og læringsmiljø, forskning, kunstnerisk virksomhet, formidling, innovasjon og nyskaping. Biblioteksfunksjonene er i endring og spiller en nøkkelrolle i utviklingen av åpen vitenskap. Universitetsbiblioteket støtter opp under NTNUs strategi: Kunnskap for en bedre verden.

Stillingen rapporterer til biblioteksjef og inngår i dennes ledergruppe.

Arbeidssted er Trondheim. Det må påregnes reisevirksomhet til campusene i Gjøvik og Ålesund da flere av medarbeiderne i seksjonen har arbeidssted der.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for utvikling, forvaltning og drift av tjenestene som leveres av seksjonen
 • Lede utvikling av seksjonens prosesser på en effektiv og framtidsrettet måte til beste for våre brukere
 • Fagansvar og ledelse av seksjonens funksjonsområde, inkludert overordnet personal- og resultatansvar
 • Personaloppfølging av den enkelte medarbeider i seksjonen utføres i samarbeid med team- og avdelingsledere i seksjonen.
 • Den primære arbeidsformen ved biblioteket er teambasert, og seksjonsleder skal tilrettelegge for og utvikle tverrfaglige selvstyrte team.
 • Skape en positiv kultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
 • Legge til rette for og bidra til at medarbeiderne får benyttet og utviklet sin kompetanse
 • Bygge relasjoner til de andre seksjonene ved universitetsbiblioteket og organisasjonen ellers

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, minimum på mastergradsnivå, og gjerne bibliotekfaglig utdanning. Realkompetanse med relevans for stillingen kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med ledelse
 • Relevant erfaring og/eller faglig innsikt i ett eller flere av seksjonens arbeidsområder
 • Gode formulerings- og kommunikasjonsferdigheter både på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring fra tilsvarende rolle
 • Erfaring fra utvikling og forvaltning av digitale bibliotekstjenester. Erfaring fra utvikling og forvaltning av digitale tjenester på andre forretningsområder vil også telle positivt.
 • Erfaring fra utvikling av samlinger og læringsarealer tilknyttet bibliotekene
 • Erfaring fra ledelse av førstelinjetjenester
 • Erfaring fra prosjekt- og innovasjonsarbeid
 • Kunnskap om og erfaring fra likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere i NTNU

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape resultater gjennom å lede andre ledere
 • Utviklings- og samhandlingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å skape tillit og bygge relasjoner
 • Fleksibel, inkluderende og systematisk

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som seksjonssjef kode 1211 vil du normalt lønnes fra brutto kr 750 000 – 900 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Kandidater som har bedt seg unntatt offentlighet vil bli kontaktet før offentliggjøring av søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Merk søknaden din med referansenummer: NTNU-nr. 39/22.

Søknadsfrist: 22.05.2022

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS