Ledig stilling ved Norges musikkhøgskole

Prosjektleder - digitalisering

Søknadsfrist: 24.09.2019

Vil du lede arbeidet med digitalisering av utdanning ved Norges musikkhøgskole?

Om stillingen

Stillingen inngår i utviklingsteamet ved høgskolens Studie- og FoU-seksjon og er et 3-årig engasjement som prosjektleder.

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Les mer på www.nmh.no

Til å lede høgskolens strategiske arbeid med digitalisering av utdanning, ser Norges musikkhøgskole etter en initiativrik og målrettet prosjektleder med svært god digital, musikalsk og pedagogisk forståelse. Prosjektleder vil være ansvarlig for å oppdatere NMHs strategi for bruk av digital teknologi i læring og undervisning med nye ambisjoner for kommende periode, samt utvikle en handlingsplan for prosjektperioden. Du vil også ha ansvaret for å utvikle og implementere tiltak som hever ansattes digitale undervisningskompetanse. Du vil arbeide tett med både faglig- og administrativt ansatte. Andre saksbehandlings- og utredningsoppgaver vil også kunne inngå i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere behov og muligheter ved bruk av digitale verktøy i undervisningen på NMH
 • Gjennomføre utvalgte prosjekter i nært samarbeid med fagmiljø og administrasjon
 • Bidra til heving av ansattes kompetanse på bruk av digitale læringsverktøy
 • Ha oversikt over delprosjekter og aktiviteter, og sikre god progresjon i arbeidet med å nå høgskolens mål for digitalisering av undervisning

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå
 • Solid musikkfaglig- og teknologisk kompetanse
 • Fordel med undervisningserfaring, gjerne med bruk av digitale læringsformer
 • Erfaring med å lede prosjekter
 • Det er en fordel med erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du har svært god digital forståelse, og er vant til å jobbe strukturert og selvstendig.
 • Du er initiativrik og god til å se muligheter og sammenhenger
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du kommuniserer godt og har gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som prosjektleder, stillingskode 1113, lønnstrinn 52-68 (f.t. kr 464 000 – 615 900 pr. år). For særlig godt kvalifisert søker kan høyere avlønning vurderes.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 24.09.2019

Søk på stillingen