NORDLANDSFORSKNING har en ledig spennende stilling!

Forskningsleder - næring

Søknadsfrist: 01.06.2021

Vi er på jakt etter deg som har lyst til å bidra videre til vår strategiske og faglige utvikling.

Nordlandsforskning er et samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med hovedkontor i Bodø, og avdelingskontorer i Svolvær og Mo i Rana. Nå søker vi etter en aktiv og engasjert forskningsleder til forskergruppen Næring. Gruppen består av 11 forskere med bakgrunn fra samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, innovasjon og entreprenørskap, og sosiologi. Gruppen har regionale, nasjonale og internasjonale oppdragsgivere og jobber tett med de to andre forskningsgruppene Miljø og Velferd. Sentrale forskningsområder er bærekraft og sirkulærøkonomi, bærekraftig omstilling og klimatilpassing av næringer og virksomheter, regional utvikling, samt næringsutvikling knyttet til naturbaserte næringer i nordområdene.

Som forskningsleder vil din viktigste jobb være å lede og videreutvikle fagområdet og forskningsgruppen. I tillegg vil også organisasjonsutvikling og kulturbygging være betydelige arbeidsoppgaver. De ansatte skal oppleve å bli inkludert ,motivert og å være en del av et faglig og sosialt fellesskap. Du må legge til rette for gode faglige diskusjoner i og på tvers av forskningsgruppene som bidrar til å styrke fagmiljøene og understøtte Nordlandsforsknings strategiske veivalg. Du skal bidra til å videreutvikle og bygge nye gode nettverk og samarbeidsrelasjoner med omgivelsene og sikre at forskningsresultatene som levereser av god kvalitet og relevant for samfunnet og oppdragsgiverne. Du må kjenne dem du er leder for ved å være interessert, tilstede og tilgjengelig.

Du vil som forskningsleder bli en del av ledergruppa ved instituttet, som har ansvar for oppfølging av Strategi 2021-2025, økonomi, organisering og prioriteringer. I tillegg til fire faglige strategiske områder, er forskningskommunikasjon og attraktiv arbeidsplass løftet i kommende periode. Nordlandsforskning har vekstambisjoner, der et godt arbeidsmiljø og fellesskapskultur i hele organisasjonen skal bidra til å beholde og rekruttere ansatte.

Som person har du et ønske om å utvikle organisasjonen i henhold til strategiske prioriteringer og vår vekstambisjon. Du er iderik og kreativ, liker å jobbe i team, ser sammenhenger og klarer å være både pådriver og gjennomfører, nettverksbygger og formidler. Det er ønskelig at du har ledererfaring fra tidligere, har jobbet prosjektbasert nasjonalt og internasjonalt og har en solid vitenskapelig publikasjonsliste. Lang og relevant erfaring kan i særlige tilfeller kompensere for kravet om doktorgrad.

Forskningsleder kombinerer oppgaver innen ledelse og egen forskning (50%/50%). Vi kan tilby fast stilling og spennende utfordringer i et trivelig forskningsmiljø, medlemskap i KLP og lønnsplassering i henhold til gjeldende lønnssystem. Lederjobben er et 4-årig åremål, men stillingen som forsker er fast.

Arbeidsspråket vårt er norsk, så du må beherske et skandinavisk språk i tillegg til flytende muntlig og skriftlig engelsk.

Tilsetting fra 1.august 2021 eller etter avtale.

Ta gjerne kontakt for en prat med Iselin Marstrander, adm. direktør ([email protected] / mobil 404 08 365) eller Jarle Løvland, kst. forskningsleder ([email protected] / mobil984 40 580) hvis du er nysgjerrig på jobben.

Søknad inkludert CV med publikasjonsliste sendes via karriere.no eller pr e-post til [email protected] innen 1. juni 2021.

Søk på stillingen

Spørsmål rettes til:

Powered by Labrador CMS