Ledig stilling ved Nord universitet

Kontorsjef - Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Søknadsfrist: 18.09.2019

Er du engasjert og brenner for å lede administrative fagoppgaver innen økonomi og HR?

Om stillingen

Ved Nord Universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), er det ledig en fast stilling i administrasjonen som kontorsjef med arbeidssted Bodø.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Fakultetet har 20 administrative medarbeidere der majoriteten er tilknyttet studiested Bodø, mens det på studiested Trøndelag er to administrative medarbeidere (studieveiledere) samt en teknisk ressurs.

Arbeidsoppgaver

Som kontorsjef vil du få ansvaret for fakultetets samlede økonomioppgaver (budsjettering, rapportering, reiser, forskningsprosjekter, etc).Vi søker en proaktiv administrativ leder med tydelighet på mål, gjennomføringskraft og fokus på kvalitet, samt evne og vilje til å videreutvikle ditt fag- og ansvarsområde og medarbeidernes kompetanse. I tillegg forventer vi at du sammen med alle i administrasjonen vil bidra til at FSV’s samlede virksomhet utvikles og effektiviseres.

Stillingen inngår i administrasjonens lederteam og rapporterer til Fakultetsdirektør.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en engasjert og resultatorientert kontorsjef som sammen med Fakultetsdirektør skal bidra til styring og kontroll med fakultetets samlede økonomi. Søkere må ha faglig tyngede innen økonomi og erfaring med HR/Personalarbeid.

 • relevant mastergrad
 • Erfaring og praksis fra økonomistyring og budsjettering
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • I vurdering av søkere vil personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen og arbeidsmiljøet bli vurdert og vektlagt.
 • Erfaring med bruk av relevante it-verktøy som SAP (Økonomisystem), FS (Felles studentsystem), elektronisk arkiv (fortrinnsvis Public 360) m.fl. vil være en fordel.
 • Erfaring eller kjennskap til prosess og prosedyrer rundt ansettelser i offentlig forvaltning.
 • Erfaring med saksbehandling samt kjennskap til universitets- eller høgskolesektoren.

Vi kan tilby

 • En arbeidsplass der respekt og åpenhet settes i sentrum for å skape utvikling.
 • Et kreativt og kollegialt arbeidsmiljø med nærhet og stor takhøyde.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag.
 • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1054 Kontorsjef, lønnstrinn 68 - 77 (kr 615.900 – kr 741.300). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønn går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved fakultetet eller Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV’en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger og nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt;

Søknad

Søknad m/CV, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 18.09.2019.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071804

Søk på stillingen

fnokode:1234