Ledig stilling ved NMBU

Senterleder ved Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) - 100% fast stilling

Søknadsfrist: 23.09.2019

Om stillingen

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) er et nasjonalt servicesenter som forvalter ca 13600 m² bygningsareal hvorav ca 4000 m² klimaregulerte forskningsanlegg, og ca 450 da forsøksarealer med tilhørende maskiner og utstyr. SKP ble etablert i 1995 og driftes av NMBU i tett samarbeid med NIBIO. SKP har utstrakt samarbeid med forskningsinstituttene på Campus Ås og er sentral for Norges planteforskning og utdanning i plantevitenskap.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

SKP drifter og leier ut forskningsinfrastruktur og tjenester innenfor forskning på friland og i klimaregulerte anlegg. SKP har 14 ansatte.


Senterleder rapporterer til Forskningsdirektøren og vil inngå i Forskningsdirektørens ledergruppe.


SKPs kunder er i hovedsak vitenskapelig personale som stiller høye krav til våre tjenester.

SKP er en budsjettenhet under avdelingen Forskning, Innovasjon og Eksternt samarbeid ved NMBU.

Senterlederen er tillagt ansvaret for drift, utvikling og utleie av de klimaregulerte planteforskningsanleggene og for arealer, utstyr og tjenester til forsøk på friland.

Vi søker en tydelig leder som er en pådriver og evner å engasjere, motivere og involvere sine medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Lede SKP og sørge for drift og utvikling av senteret
 • Utarbeide mål, strategier og handlingsplaner for senterets virksomhet
 • Budsjett- og resultatansvar for SKP og sørge for rapportering og styringsinformasjon til overordnet
 • Være ambassadør, bygge og delta i nettverk knyttet til avdelingens fagområde
 • Sørge for god intern og ekstern kommunikasjon
 • Være en pådriver og tilrettelegger for nye fagområder og kundegrupper
 • Være oppdatert innen interne og eksterne utlysinger av utstyrsmidler til ny felles forskningsinfrastruktur. Utarbeide søknader om midler til senterets kjerneaktiviteter
 • Ha overordnet ansvar for kompetanseutvikling innen senterets fagområder
 • Personal- og økonomiansvar for SKP

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:

Faglige kvalifikasjonskrav

Vi krever:

 • Høyere utdanning, innen en naturvitenskapelig disiplin, fra universitet eller høgskole (minimum master-nivå) samt relevant administrativ erfaring. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Arbeidserfaring

Vi krever:

 • Relevant erfaring fra ledelse med personalansvar.
 • Teknisk innsikt og god økonomisk forståelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er en fordel med:

 • Forskningserfaring.
 • Erfaring fra å lede større enheter, særlig med forskningsinfrastruktur.

Vi forventer:

 • Særlig god relasjonsbygger og gode samarbeidsevner
 • Resultatorientering med god gjennomføringsevne

Andre kvalifikasjoner

 • Fordel med kjennskap til forvaltning i universitetssektoren og forskningsmiljøer

NMBU ønsker å rekruttere flere kvinnelige ledere. Dersom to eller flere blir funnet å ha tilnærmet likeverdige kvalifikasjoner, vil kvinner bli tilsatt

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1407 Avdelingsleder. Lønn etter avtale, lønnstrinn 75-86 (NOK 704.900 – 963.200) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kan høyere lønn vurderes

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 23.09.2019

Søk stillingen