Ledig stilling ved NMBU

Leder for Dokumentsenteret (Arkivleder)

Søknadsfrist: 29.09.2019

Vi er på jakt etter en samlende og positiv leder med stor interesse for dokumentkontroll og digitalisering.

Om stillingen

Ved NMBU Dokumentsenteret, som er en seksjon under personal- og organisasjonsavdelingen, er det ledig fast stilling som leder.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

NMBU Dokumentsenteret er universitetets fagenhet for arkiv og dokumentforvaltning og bidrar i interne utviklingsprosjekter med målsetting å digitalisere administrative prosesser. Dokumentsenteret har for tiden 7 medarbeidere.


Enheten ivaretar forvaltning av universitetets arkiv med viktige oppgaver knyttet til saksbehandlingsstøtte, kvalitetssikring, opplæring, postmottak og journalføring.


NMBU bruker Public 360 som elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem.

Stillingen innehar det faglige ansvaret for NMBUs arkiv og dokumentforvaltning i tillegg til personalansvar for 7 medarbeidere.

NMBU har flere interne utviklingsprosjekter på gang med målsetting å digitalisere administrative prosesser. Dokumentsenteret er her en viktig faglig ressurs og pådriver.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en leder som:

 • Kan lede og utvikle Dokumentsenteret gjennom god organisering, effektive prosesser og nært samarbeid med NMBUs faglige og administrative enheter.
 • Ivaretar personal- og budsjettansvar for Dokumentsenteret og gjennomfører arkivfaglige prosjekter.
 • Sørger for relevant kompetanseutvikling og et godt inkluderende arbeidsmiljø i arkivet.
 • Tar ansvar for at arkivarbeidet skjer i samsvar med gjeldende lover, regler og aktuelt planverk.
 • Tar ansvar for opplæring, brukerstøtte og god dialog med brukere
 • Utøver systemeierskap og integrerer Public 360 som arkiv- og saksbehandlingssystem på alle nivå i NMBU

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper:

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum på bachelor-nivå f.eks. innen arkiv, bibliotek- eller informasjonsfag. Lang og relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • God kunnskap om offentlig forvaltning innen fagområdet og større arkiv tillegges vekt
 • Gode resultater fra arkivfaglig utviklingsarbeid, gjerne med digitaliseringsfokus
 • Erfaring med elektroniske saksbehandlersystem, gjerne P360
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker en arkivleder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du har gode lederegenskaper, er tydelig og løsningsorientert og har god gjennomføringsevne. Du bidrar med engasjement, fremmer initiativ og gir Dokumentsenteret ideer og framdrift for å utvikle enheten i nært samarbeid med arkivets omgivelser. Du er selvstendig og dyktig på å inkludere og delegere.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1072 Arkivleder ltr. 65-75, NOK 583 900 – 704 900, avhengig av kvalifikasjoner avhengig av kvalifikasjoner.

For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

 • Personal- og organisasjonsdirektør Jan Petter Stenberg, tlf: +47 92425576, e-post: [email protected]

Vi tilbyr en krevende, utviklende og spennende arbeidsplass med utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling.

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 29.09.2019

Søk stillingen