Ledig stilling ved NMBU

Informasjonssikkerhetsleder (CISO)

Søknadsfrist: 20.11.2019

Om stillingen

NMBU har vedtatt et nytt ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS) hvor enheten Ledelse og virksomhetsstyring er tillagt forvaltningsansvaret. I den forbindelse lyses det ut en fast stilling som informasjonssikkerhetsleder ved enheten. Stillingen skal ha et strategisk og forvaltningsmessig ansvar for LSIS. Stillingen har en koordinerende funksjon på vegne av NMBUs øverste ledelse innenfor sitt fagområde.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Universitetsadministrasjonen


Universitetsadministrasjonens avdelinger ledes av administrasjonsdirektøren og har som hovedoppgave å tilrettelegge for kjernevirksomheten ved universitetet. Stillingen som direktør for ledelse og virksomhetsstyring inngår i adminstrasjonsdirektørens lederteam.

Som informasjonssikkerhetsleder skal du i det daglige utøve universitetsledelsens ansvar for informasjonssikkerheten ved NMBU. Du skal påse at NMBU etterlever gjeldende regelverk blant annet gjennom å revidere og videreutvikle LSIS og kontrollere etterlevelsen i NMBU. Du skal også sørge for at det gis opplæring i praktisk informasjonssikkerhet til NMBUS brukere. Stillingen krever et utstrakt samarbeid med NMBUs organisasjon, personvernombud og eksterne samarbeidspartnere som Unit.

Arbeidsoppgaver

 • Sikkerhetsadministrasjon og styringssystem
 • Ansvar for oppfølging og videreutvikling av LSIS
 • Risiko og sårbarhetsanalyser
 • Rådgivning og opplæring innenfor fagområdet informasjonssikkerhet
 • Prosjektarbeid

Vi søker deg som har:

Du må ha

 • høyere relevant utdanning på masternivå. Dette kan fravikes der det foreligger lang og relevant erfaring, fortrinnsvis kombinert med bachelorgrad
 • dokumentert relevant erfaring med for eksempel informasjonssikkerhet, risikoanalyser og revisjoner
 • evne til å sette informasjonssikkerhet inn i en helhetlig sikkerhets- og virksomhetssammenheng på tvers av fagområder, samt evne til å tenke strategisk
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig at du har

 • kjennskap til, og erfaring med, gjeldende lovverk innen informasjonssikkerhet
 • kjennskap til offentlig forvaltning
 • erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse
 • sertifiseringer innen informasjonssikkerhet, kurs i relevante standarder, kjennskap om verktøy i revisjon mv.

Vi ønsker en kollega som viser initiativ, handlekraft, og har utstrakte samarbeidsegenskaper. Du må ha evne til helhetlig tenkning på tvers av fagområder, samt være flink til å kommunisere ut over eget fagområde. Videre må du være løsnings- og fremtidsorientert samtidig som du jobber strukturert og er flink til å planlegge. Du setter mål for arbeidet ditt og bygger gode relasjoner for å oppnå resultater. Informasjonssikkerhetsleder vil ha en sentral rolle i organisasjonen, og vil derfor ha stor innflytelse og påvirkningskraft. Du må derfor ha god vurderingsevne.

Lønnsvilkår og informasjon

Vi kan tilby en spennende stilling med utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling. Stillingen lønnes som 1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring, i lønnsspenn 667 200-813 400 (ltr. 72-80) per år. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 20. november 2019

Søk stillingen