Ledig stilling ved Norsk institutt for naturforskning

Assisterende forskningssjef

Søknadsfrist: 05.12.2019

Vi søker etter nestleder på vår forskningsavdeling i Tromsø

Vi skal tilsette en assisterende forskningssjef i nyopprettet stilling på vår avdeling i Tromsø.

NINA

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. NINA forsker på natur og samspillet natur-samfunn, og er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 275 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og vi har forskningsavdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø, samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland.

Forskningen i NINA har oppdrag for et vidt spekter av oppdragsgivere og arbeider med internasjonale, nasjonale, regionale og lokalt forankrede prosjekter. Oppdragsgivere er offentlig forvaltning, næringsliv og internasjonale institusjoner. Norske og internasjonale forskningsråd er også viktige finansieringskilder for våre forskningsprosjekter.

Vi søker en kandidat som kan fylle rollen som assisterende forskningssjef på NINAs avdeling i Tromsø. Avdelingen har ca. 30 ansatte og sitter samlokalisert med andre forsknings- og forvaltningsinstitutter i Framsenteret. Avdelingen har stor bredde i kompetanse og erfaring innen arktisk økologi og klimaeffekter på nordlige økosystemer, herunder kunnskap om arter og naturtyper, og hvordan klimaendringer påvirker naturen og miljøet. Avdelingen har forskere innen akvatisk økologi, terrestrisk økologi og samfunnsforskning. Samspillet mellom mennesker og natur er en viktig del av vår forskning, inkludert å finne gode løsninger for både natur og samfunn. Forskerne driver også utstrakt populærvitenskapelig formidling. NINAs medarbeidere samarbeider med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Assisterende forskningssjef vil sammen med forskningssjef utgjøre avdelingens lederteam, og være fungerende forskningssjef i forskningssjefens fravær. Assisterende forskningssjef skal bistå forskningssjef i utarbeidelse av planer, strategier og prioriteringer. Dette innebærer å delta i daglig ledelse av avdelingen, herunder følge opp prosjekter og prosjektledere på avdelingen. Oppfølging av økonomi, framdrift og personal, fag- og markedsansvar, samt koordinering med andre NINA-avdelinger på utvalgte fagområder (avhengig av kvalifikasjoner) vil også være noen av oppgavene som ligger til stillingen. Hun eller han vil ha et særskilt ansvar for å følge opp økonomi og framdrift i prosjektene på avdelingen, sikre god arbeidsfordeling i avdelingen samt bistå prosjektledere med støtte og oppfølging ved behov, herunder strategiske og faglige vurderinger. Personen som ansettes skal også bistå forskningssjefen med arbeid i Framsenteret.

Konkret leter vi etter personer som skal:

• bidra til å utvikle godt arbeidsmiljø innen avdelingen og over avdelings- og instituttgrenser

• bistå i arbeidet med å utarbeide faglige strategier, arbeidsmål og budsjetter for avdelingen samt følge opp vedtatte mål og årsplaner

• bidra til å utvikle nye markeder og videreutvikle kontakt med oppdragsgivere

• stimulere til forskningsformidling og høy forskningskvalitet

• stimulere til tverrfaglig forskning

• opprettholde og videreutvikle god kontakt med forvaltning og beslutningstakere

I tillegg til ansvar i egen avdeling vil nestleder kunne tillegges sentrale NINA-oppgaver som er avdelingsovergripende.

Assisterende forskningssjef kan også utføre faglig aktivitet med eksternfakturering i deler av stillingen. Dette kan for eksempel være anbudsprosesser, prosjektledelse, utredningsoppgaver, koordinering eller forskning.

Assisterende forskningssjef rapporterer til forskningssjef.

Vi søker etter en person som:

• har ledererfaring eller gode lederegenskaper, utstrakte samarbeidsevner og gode egenskaper som inspirator

• har god kjennskap til naturforskning og/eller samfunnsvitenskapelig miljøforskning

• har gode evner til å sette miljøforskning inn i et samfunnsmessig perspektiv

• har gode evner til mål- og resultatorientering

• behersker norsk, og med god muntlig og skriftlig framstillingsevne

• relevant høyere utdanning

Du kan ha erfaring som aktiv forsker, men i denne stillingen må du i større grad ønske å bruke din kompetanse til å lede andre og utvikle både ditt eget og andre fagområder i strategisk retning. Du kan også ha bakgrunn fra miljøforvaltning, med erfaring fra å bruke kunnskap framskaffet gjennom forskning og utredning.

Vi tilbyr:

• lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner

• fleksitidsordning• medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

• et trivelig, kreativt og spennende arbeidsmiljø

Spørsmål knyttet til stillingen rettes til:

For generelle spørsmål, kontakt:

Søknad vedlagt CV sendes på e-post til Siri Svendsen, [email protected] Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen.

Søknadsfrist 5. desember 2019