LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING

Assisterende forskningssjef

Søknadsfrist: 01.11.2021

Ved NINA Oslo er det ledig stilling som Assisterende forskningssjef

Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om natur og samfunn er nødvendig for å løse disse. Vil du være med på laget og bidra til å videreutvikle en stor forskningsavdeling som jobber med dette? Da bør du søke denne spennende stillingen ved NINA Oslo!

NINA søker etter en dyktig leder som kan fylle rollen som assisterende forskningssjef ved NINA Oslo. Avdelingen har i dag ca. 50 ansatte og sitter i nyoppussede og moderne lokaler på Ullevål. NINA Oslos største og viktigste fagområder er skogforskning og forskning på øvrig terrestrisk økologi, ferskvannsøkologi, rovvilt, natur i by, naturregnskap (og tilgrensende fagområder), geodata/GIS/fjernmåling samt samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til nevnte temaer. Avdelingen består av både forskere, teknisk personale og stipendiater innen de nevnte fagområdene.

NINA har ca. 290 ansatte, med hovedkontor i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring både innen akvatisk og terrestrisk økologi og samfunnsforskning, og hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen. Samspillet mellom mennesker og natur en viktig del av NINAs forskning, inkludert å finne gode løsninger for både natur og samfunn. Forskerne driver også utstrakt populærvitenskapelig formidling. NINA samarbeider med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Stillingen utgjør sammen med forskningssjefen avdelingens lederteam, og vil være fungerende forskningssjef i forskningssjefens fravær. Vedkommende skal bistå forskningssjefen i daglig ledelse av avdelingen, både faglig, strategisk, økonomisk og personalmessig. Vedkommende skal videre bistå prosjektledere i strategiske og faglige vurderinger, samt følge opp prosjekter og prosjektledere på avdelingen. Dette innebærer oppfølging av økonomi, framdrift og personal, fag- og markedsansvar, samt koordinering med andre NINA-avdelinger på utvalgte fagområder (avhengig av kvalifikasjoner).

Den som tilsettes må ha tilstrekkelig fagkunnskap innen økologisk relaterte prosjekter/temaer og virkemidler. Videre er det en fordel å ha god kjennskap til miljøforvaltningen og deres kunnskapsbehov.

Konkret leter vi etter en person som skal:

• bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø innen avdelingen og over avdelings- og instituttgrenser

• bistå i arbeidet med å utarbeide faglige strategier, arbeidsmål og budsjetter for avdelingen samt følge opp vedtatte mål og årsplaner

• bidra til å utvikle nye markeder samt videreutvikle kontakt med oppdragsgivere

• stimulere til forskningsformidling og høy forskningskvalitet

• stimulere til tverrfaglig forskning

• opprettholde og videreutvikle god kontakt med forvaltning og beslutningstakere

I tillegg til ansvar i egen avdeling, vil assisterende forskningssjef kunne tillegges sentrale NINAoppgaver som er avdelingsovergripende.

Assisterende forskningssjef kan også utføre faglig aktivitet med eksternfakturering i deler av stillingen. Dette kan for eksempel være anbudsprosesser, prosjektledelse, utredningsoppgaver, koordinering eller forskning.

Assisterende forskningssjef rapporterer til forskningssjef.

Vi søker etter en person som har:

• ledererfaring og gode lederegenskaper, utstrakte samarbeidsevner og gode egenskaper som inspirator

• dr. grad eller mastergrad innenfor relevante disipliner for avdelingen

• god kjennskap til økologisk relaterte prosjekter/temaer og virkemidler

• gode strategiske og analytiske evner, gjennomføringsevne samt god rolleforståelse

• gode evner til å sette miljøforskning inn i et samfunnsmessig perspektiv

• gode evner til mål- og resultatorientering

• god muntlig og skriftlig framstillingsevne og behersker norsk

Du kan ha erfaring som aktiv forsker, men i denne stillingen må du i større grad ønske å bruke din kompetanse til å lede andre og utvikle både ditt eget og andre fagområder i strategisk retning. Du kan også ha bakgrunn fra miljøforvaltning, med erfaring fra å bruke kunnskap framskaffet gjennom forskning og utredning.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig, kreativt og spennende arbeidsmiljø

Spørsmål knyttet til stillingen rettes til:

For generelle spørsmål, kontakt adm. direktør Norunn S. Myklebust, [email protected], tlf. 930 24 633.

Søknad vedlagt CV sendes på e-post til Siri Svendsen [email protected] Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen.

Søknadsfrist 1. november 2021

Powered by Labrador CMS