Ledig stilling ved NAV

Spennende sekretariatslederjobb ledig

Søknadsfrist: 18.06.2019

Virker IA-avtalen? Spennende sekretariatslederjobb ledig

NAV har fått i oppdrag å lede sekretariatet for faggruppen i IA-samarbeidet. Sekretariatet rapporterer til Arbeids- og sosialdepartementet og faggruppen for IA-samarbeidet. Dette er en stilling som krever innsikt i politikkutvikling og IA-avtalen, høy metode-kompetanse knyttet til evalueringer samt gode samarbeids- og lederegenskaper. Stillingen er plassert i kunnskapsavdelingen.

NAV

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver


Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er å lede sekretariatet for faggruppen for IA-samarbeidet, se: https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/arbeidsmiljo-og-sikkerhet/inkluderende_arbeidsliv/ia-avtalen-20192022/organisering-av-ia-arbeidet-20192022/id2631322/
 • Faggruppen/sekretariatet har ansvaret for å dokumentere effekten av IA-arbeidet - bl.a. gjennom bruk av statistikk, egne evalueringer og kunnskapsoppsummeringer. Øvrige deltakere i sekretariatet kommer fra ASD, FIN, SSB, Arbeidstilsynet og STAMI.
 • Stillingen vil ha ansvaret for faglig ledelse av arbeidet i sekretariatet og innebærer tett samarbeid med partene i arbeidslivet.
 • Stillingen vil også utføre utredningsoppgaver i kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet - i hovedsak knyttet til politikkutvikling innen arbeids- og velferdspolitikken.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning, minimum på mastergradsnivå
 • generelt gode strategiske evner
 • god kjennskap til arbeids- og velferdspolitikken
 • god kjennskap til forskningen og de ulike forskningsmiljøene på området
 • god forståelse for ulike forskningsmetoder og hvordan disse kan utnyttes for å øke kunnskapsgrunnlaget
 • har erfaring fra oppsett og anskaffelse av forskningsoppdrag, samt utvikling av meningsfulle indikatorer for å følge utvikling over tid.
 • gode lederegenskaper
 • gode samarbeidsegenskaper
 • gode evner til å uttrykke deg muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • analytisk
 • er målrettet, nøyaktig og får oppgavene unna (effektiv)
 • arbeider godt så vel alene som sammen med andre
 • lagspiller og relasjonsbyggende

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • aktive og engasjerte kolleger.
 • Stilling som seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsnivå kr. 646 700 (ltr. 71) til kr. 754 900 (ltr. 78). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 19/2878

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Yngvar Åsholt 916 36 094