Stilling:

Norges mest spennende FoU - lederjobb er ledig (18/3988)

Frist 01.02.2019

Bli kjent med NAV

NAV skal være i fremste rekke innen kunnskapsutvikling og på å ta kunnskap i bruk i organisasjons- og tjenesteutvikling. Tilgang på forskning av svært høy kvalitet og relevans en avgjørende forutsetning for at vi skal lykkes. Vi har de siste årene tatt store steg på området og tatt i bruk nye, innovative virkemidler. Viktig strategiske grep er å etablere et strategisk samarbeid med ledende UH-miljøer og å innføre tematiske satsingsområder ved utlysning av forskningsmidler. Målet er at norske FoU-miljøer skal være verdensledende på viktige områder innen arbeids- og velferdspolitikken.

FoU-lederen vil ha ansvaret for å lede en egen FoU-seksjon i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Seksjonen skal lede og koordinere NAVs arbeid med prioritering, utforming, utlysning og oppfølging av forskningsoppdrag. Seksjonen skal også tilgjengeliggjøre eksisterende kunnskap på en effektiv og pedagogisk måte. Seksjonen vil ha en viktig rolle i arbeidet med å evaluere og fornye NAVs Kunnskapsstrategi (lenke) og ha ansvaret for en betydelig FoU-bevilgning. FoU-lederen vil også være sentral i arbeidet med å videreutvikle NAVs verktøykasse for å skaffe god forskning og i kontakten med eksterne forskningsmiljøer/-institusjoner.

Arbeidsoppgaver

 • leder for FoU-seksjonen i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • delta i Kunnskapsavdelingens ledergruppe
 • lede og koordinere direktoratets FoU-arbeid
 • samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet
 • utadrettet virksomhet mot andre enheter i NAV og eksterne fora og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning, minimum på mastergradsnivå
 • erfaring fra forskning eller forskningsadministrasjon
 • høy forskningsstrategisk kompetanse og generelt gode strategiske evner
 • god kjennskap til arbeids- og velferdspolitikken
 • god kjennskap til forskningen og de ulike forskningsmiljøene på området
 • god forståelse for ulike forskningsmetoder og hvordan disse kan utnyttes for å øke kunnskapsgrunnlaget
 • har erfaring fra oppsett og anskaffelse av forskningsoppdrag
 • gode lederegenskaper
 • gode samarbeidsegenskaper
 • gode evner til å uttrykke deg muntlig og skriftlig

Egenskaper

 • er målrettet, nøyaktig og får oppgavene unna (effektiv)
 • arbeider godt så vel alene som sammen med andre
 • har gode serviceholdninger og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • aktive og engasjerte kollegaer
 • Stilling som seksjonssjef i stillingskode 1211, lønnsnivå kr. 802 600 til kr. 979 000.
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette

Søknad merkes: 18/3988

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Yngvar Åsholt (Kunnskapsdirektør)

Telefon: 916 36 094