Ved NTNU er det ledig stilling som:

Rektor

Søknadsfrist: 11.10.2019

Om stillingen

NTNU søker etter rektor med høy vitenskapelig kompetanse til å lede Norges største universitet lokalisert i Trondheim, Ålesund og Gjøvik med til sammen 42 000 studenter og 8000 ansatte fra mer enn 90 land. NTNUs visjon er å skape kunnskap for en bedre verden og vil gjennom en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, samt en stor faglig bredde, bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i tillegg til å skape forståelse for sammenhengene mellom teknologi, samfunn og miljø.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Sentralt for NTNUs virksomhet er kjerneoppgavene: utdanning, forskning, kunstnerisk virksomhet, formidling samt innovasjon og nyskaping.

Arbeidssted er i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Lede institusjonens samlede virksomhet
 • Realisere NTNUs strategiske mål
 • Stimulere til fremragende faglige resultater
 • Bidra til å utvikle en organisasjon som tilbyr attraktive studier, rekrutterer talentfulle studenter og et høyt kompetent personale samt skaffer ressurser i internasjonal konkurranse
 • Ivareta universitetets målsetting om kontakt og samarbeid med næringsliv og samfunnet for øvrig
 • Fremme en god og utviklende organisasjonskultur for et samlet NTNU med fokus på et trygt og inkluderende arbeidsmiljø for ansatte og studenter

Kvalifikasjonskrav

 • Har førstehånds erfaring fra universitetets kjerneområder og høy vitenskapelig kompetanse innenfor ett av universitetets fagområder
 • Kan vise til omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorganisasjoner
 • God organisasjonsforståelse og evne til å lede utviklingen av administrative og tekniske tjenester tilpasset kjernevirksomheten
 • Gode strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet
 • Har tydelige visjoner og evne til å omsette disse til handling
 • Erfaring med og kjennskap til politiske beslutningsprosesser
 • Evner å være en synlig aktør og promotere NTNU i den offentlige debatten
 • Har en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • Kunnskap om og erfaring fra likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere i NTNU
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk

Personlige egenskaper

 • Besitter gode kommunikative ferdigheter samt evne til å skape tillit og nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt
 • Resultatorientert, tydelig og beslutningsdyktig
 • Relasjonsbyggende og samlende lederstil

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Rektor ansettes på åremål for 5,5 år med varighet tom 31.07.25. Stillingen lønnes etter avtale innenfor rammen for stilling som rektor.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søknaden merkes med referansenummer: NTNU-nr 64/19.

Søknadsfrist: 11.10.2019

Søk på stillingen