Ledig stilling ved Åkerblå

Leder for fiskehelseavdelingen i Nordland

Søknadsfrist: 21.10.2019

HVORFOR JOBBE I ÅKERBLÅ?

Fremtidens åker er blå! Vår visjon er at Åkerblå skal være ledende, og den mest respekterte innen fiskehelse-, miljø- og tekniske tjenester til havbruksnæringen. Vi har siden 1991 spesialisert oss på rådgivning til havbruksnæringen og vår misjon er å gjøre kundene våre gode, samt gi dem de beste forutsetninger for å lykkes innen vår kjernevirksomhet. Vi skal bidra til at næringen når de overordnede nasjonale målene om å være blant de fremste i verden innenfor oppdrett. Fellesnevneren for alt vi gjør er basert på vår kompetanse - til det beste for kunder og havhelse.

Ansatte beskriver kulturen i Åkerblå som, ung, dynamisk, energisk og profesjonell. De opplever at de har mange utviklingsmuligheter i organisasjonen, og jobber tett med kollegaer på tvers av lokasjoner.

STILLINGEN

Åkerblå AS

Åkerblå AS er et fremoverlent konsulentselskap i vekst. Vår aktivitet innen fiskehelse, miljø- og tekniske tjenester har gjort oss til et av havbruksnæringens ledende tverrfaglige kompetansemiljø. Åkerblå ledes fra vårt hovedkontor på Sistranda på Frøya, og er tilstede langs hele kysten. Vi har i dag over 85 ansatte fordelt på 14 kontorer, med ansatte innen veterinærmedisin, marinbiologi, oseanografi, ingeniørvitenskap og administrativ ledelse. Åkerblå skal bidra til kunnskapsbasert havhelse ved å sikre et godt beslutningsgrunnlag for våre kunder. I bunn ligger kjerneverdiene våre; kompetanse, tillit, handlekraft og lønnsomhet!

Vår nye Åkerblå’er har interesse av å lede kolleger med høy kompetanse innen fiskehelsespørsmål i havbruksnæringa. Stillingen innebærer overordnet ansvar for avdelingen, herunder daglig drift, personal-, økonomi-, og markedsansvar, samt det overordnede ansvaret for Åkerblås aktivitet innenfor fagområdet Fiskehelse i region Nord. Vi søker en organisatorisk og strukturert leder med evne og interesse for å skape dialog og samspill mellom mennesker for å nå felles mål og være en bidragsyter i vår utvikling. Stillingen vil ha personalansvar for 4 personer på Sortland i første omgang – med mål om flere ansatte i området.

Ansvarsområder for stillingen:

 • Lede, utvikle og motivere medarbeiderne i fiskehelseavdelingen i Nord-Norge
 • Drifts- og økonomiansvar for avdelingen
 • Sikre optimal kostnadsstyring og ressursbruk
 • Bidra til at avdelingens krav til lønnsomhet i prosjekter ivaretas
 • Markedsansvar med resultatutvikling av avdelingen
 • Bygge gode relasjoner til både eksisterende og nye kunder
 • Sørge for god samhandling og økt synergi mellom de ulike fagområdene i Åkerblå.
 • Medlem av ledergruppa Fiskehelse

HVEM ØNSKER VI PÅ LAGET?

Leder Fiskehelse Nord er en tydelig lederprofil som evner å motivere, utvikle og følge opp egne ansatte. Vedkommende har en balanse mellom faglig og kommersiell orientering, og utviser stor interesse for bransjen, kunder og mulighetene som finnes i markedet. Mennesker som lykkes i Åkerblå er folk med sterke meninger, som er gode lagspillere, har pågangsmot og stiller opp når det trengs å ta i et tak - uansett arbeidsoppgave.

Følgende kompetanse, erfaring og egenskaper vektlegges

 • Ledererfaring som inkluderer resultat- og personalansvar.
 • Høyere utdannelse fortrinnsvis i fiskehelsefaglig retning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Du evner å skape dialog, og søker å se dine medarbeidere lykkes
 • Du har gode organisatoriske evner, er strukturert og ser etter muligheter for forbedring
 • Du har faglig integritet, verdsetter ydmykhet og tør å ta de viktige diskusjonene
 • Generelt høy IT-kompetanse og interesse for IT.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, og gjerne også engelsk.
 • Det er positivt om du også finner glede i utearbeid og feltoppgaver, selv om dette ikke vil være blant dine hovedoppgaver
 • Førerkort klasse B.

Hvis du ønsker deg inn på laget til Norges største fagmiljø innen feltet, vil din nye arbeidsplass være Åkerblå sitt kontor på Sortland. Det må regnes med noe reisevirksomhet i stillingen.

Vi ønsker personlig kontakt med søkere, ta derfor kontakt med:

Søknadsfrist er 21. oktober 2019

Søk på stillingen