Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HR-leder (Sentral lederstilling ved Norges eldste medisinske fakultet)

Søknadsfrist: 16.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon, og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter (institutter) og har omtrent 2000 ansatte i ca. 1300 årsverk og ca. 3000 studenter i medisin- og helsefag, samt ca.1500 i doktorgradsløp.Det medisinske fakultet har brede samarbeidsflater mot sykehussektoren og spesielt universitetssykehusene. 

Samlet økonomi utgjør i overkant av 1,5 mrd. pr. år hvor eksternt finansierte midler utgjør > 40%.

Om stillingen

Vår HR-leder blir ny Organisasjons- og personaldirektør ved UiO sentralt, og vi søker derfor hennes etterfølger. 

Vi søker en proaktiv og tydelig HR-leder som trives med ledelse og overordnet styring av en stor og kompleks virksomhet ved Universitetet i Oslo. Du vil sitte i en nøkkelposisjon som rådgiver for fakultetsledelsen, samtidig som du skal koordinere HR-funksjonen i underliggende enheter. Stillingen vil inneholde både operative driftsoppgaver og utviklingsoppgaver, og du bør trives med begge for å lykkes i rollen. Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør og deltar i fakultetsdirektørens ledergruppe.

Fakultetsadministrasjonen består av fakultetets ledelse og 6 seksjoner med til sammen ca. 90 medarbeidere. Vi holder til i sentrale lokaler i Sogn Arena ved Ullevål stadion, hvor alle medarbeiderne er samlokalisert i åpent kontorlandskap.Les gjerne mer om fakultetet på våre nettsider www.med.uio.no. I fakultetet samlet er det ca. 25 HR-medarbeidere fordelt på de enkelte enhetene, mens det i fakultetet sentralt er 4 HR-medarbeidere. 

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og operasjonalisere strategier og handlingsplaner innen HR-området
 • Ivareta arbeidsgiverrollen, medbestemmelse og samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner og vernetjenesten
 • Personalansvar for ansatte i HR-seksjonen
 • Sikre utvikling, kapasitet og HR-kompetanse i forhold til løpende drift i seksjonen
 • Effektivisere, koordinere og forbedre det praktiske HR-arbeidet på hele fakultetet, herunder organisasjonsutvikling
 • Gi råd og støtte i personal- og organisasjonsspørsmål, vanskelige personalsaker og veilede innen lov- og avtaleverk 
 • Bidra til kompetanseutvikling for ledere og for ansatte
 • Stillingen medfører tett samarbeid med sentral fagavdeling på UiO på personalområdet

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Solid og relevant ledererfaring
 • Bred erfaring fra operativt og strategisk HR-arbeid
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

I tillegg ønsker vi at aktuelle kandidater har god organisasjonsforståelse og gjerne har erfaring fra offentlig sektor og UH-sektoren, samt evner å bygge og vedlikeholde gode relasjoner og nettverk på og utenfor UiO. Du er en typisk løsningsorientert lagspiller, bidrar positivt til arbeidsmiljøet og har godt humør.

Du vil jobbe i et miljø med høy kompetanse innenfor ulike fagområder, med tydelige krav og forventninger til din fagkompetanse innenfor HR og ledelse. Din evne til å tenke helhetlig og strategisk vil vektlegges. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn som seksjonssjef kode 1211, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 919.200 og kr 1.102.200, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger som blant annet trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre:

 • Rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre tlf. 9089 2522 eller 
 • Bjørg Alvestad, tlf. 9576 5475, alternativt 
 • Fakultetsdirektør Hans Mossin, tlf 9916 4241

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS