Spennende jobbmulighet i Avdeling for kommunikasjon og samfunn ved Røde Kors !

Leder - Enheten for Humanitære behov og analyse

Søknadsfrist: 25.03.2020

Er du en samfunnsengasjert leder med forskningsbakgrunn?

Røde Kors

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne.

Lyst til på en spennende og meningsfull lederstilling i skjæringspunktet mellom forskning, formidling og ledelse? Enheten for Humanitære behov og analyse har ansvaret for å avdekke og analysere humanitære behov og analysere samfunnseffekten av Røde Kors sitt humanitære arbeid. Leder for enheten har ansvar for at enheten fremskaffer og analyserer data, statistikk og fakta om humanitære behov nasjonalt og internasjonalt. Enheten har i dag åtte ansatte.

Enheten har også ansvaret for å holde organisasjonen oppdatert på vårt internasjonale arbeid og utforme løpende faktainformasjon og budskap om arbeidet i de landene hvor vi er tilstede.

Enheten inngår i Avdeling for kommunikasjon og samfunn – som også består av Kommunikasjonsenheten og Enhet for humanitære verdier og folkerett.

De strategiske ansvarsområdene for enheten er følgende:

 • Styrke identifikasjon av humanitære behov: Enheten skal kartlegge, analysere og vurdere humanitære behov innenfor prioriterte målgrupper og i samfunnet for øvrig.
 • Skape aksept og forståelse for humanitære behov og rettigheter: Enheten skal utarbeide analyser og fakta som skal øke bevissthet og aksept for prioriterte målgruppers behov og rettigheter.
 • Røde Kors skal hjelpe de som trenger det mest: Enheten skal utarbeide analyser og fakta som identifiserer og prioriterer mennesker med de største humanitære behovene.

Noen viktige operative oppgaver er å:

 • Fremskaffe, kartlegge og analysere data om humanitære behov
 • Gjennomføre og bestille analyser og rapporter
 • Evaluere samfunnseffekten av vårt humanitære arbeid
 • Holde organisasjonen oppdatert på vårt internasjonale arbeid og utforme og formidle faktainformasjon og budskap om dette arbeidet.

Krav til kandidater:

Leder skal forvalte sitt lederansvar i tråd med modellen for lederskap i Norges Røde Kors. Det er leders ansvar å sette retning for enhetens felles virksomhet, engasjere medarbeiderne og gjennomføre enhetens strategiske og operative leveranser.

 • Du har erfaring fra daglig ledelse med personalansvar, konflikthåndtering, og god kjennskap til prosjektledelse
 • Du har sterk samarbeidskompetanse og bør være en utpreget lagspiller som kan legge til rette for samarbeid på tvers i organisasjonen
 • Vi ønsker høy gjennomføringsevne, god prosessforståelse, og du må være handlekraftig, målbevisst og tydelig i ditt lederskap

Faglig og formell kompetanse:

 • Solid ledererfaring
 • Erfaring og gode resultater fra samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsformidling, samt samfunnsvitenskapelig doktorgrad fra relevant fagområde
 • Erfaring med oppdragsforskning kan være en fordel
 • Erfaring fra humanitær sektor og frivillig arbeid er en fordel
 • Du bør kunne dokumentere høy kompetanse innen vitenskapsteori- og etikk, og kvantitativ og/eller kvalitativ metodekompetanse i din utdannelsesbakgrunn

Personlige egenskaper:

 • Handlingsorientert med god gjennomføringsevne
 • Analytiske og strategiske evner
 • Evne til rask omstilling og kunne tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å skape gode relasjoner med kollegaer og samarbeidspartnere

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikringsordninger

Ønsket oppstart juni. Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonalitet eller livssyn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.

Søk på stillingen

Kontakt oss:

 • Øistein Mjærum (Avdelingsleder), 95214841
 • Anette Bringedal Houge (Enhetsleder Humanitære behov og analyse), 99224698