Ledig stilling ved NMBU

Internship - Smådyr

Søknadsfrist: 17.12.2019

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer, er det ledig to 2-årige intern-stillinger á 100%, med start 01.02.2020.

Stillingene har et roterende opplæringsprogram (internship) og inngår i NMBU Smådyrklinikkens døgnvakt-beredskap.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Som intern arbeider man både under veiledning på dagtid og selvstendig ved kvelds-, helg- og nattarbeid i Smådyrklinikkens akuttvakt. Man deltar også i klinisk undervisning av veterinærstudenter.

Arbeidsoppgaver

Programmet begynner med en introduksjonsuke. Resterende program som går over 2 år, fordeles mellom avdeling for

 • Indremedisin
 • Kirurgi; bløtvev-, ortopedi og nevrokirurgi
 • Anestesi og analgesi
 • Akutt- og intensivmedisin
 • Bildediagnostikk

Frivillig valg av rotasjon ved oftalmologi, nevrologi, reproduksjon, klinisk patologi eller onkologi

En roterende intern har 4 nøkkeloppgaver:

 • Ved rotasjon gjennom de nevnte avdelinger tar du del i konsultasjoner, utredning og behandling av den enkelte pasient under veiledning. Det vil være daglig kasus-basert veiledning i tillegg til mer strukturert læring (journal clubs, book clubs, seminarer)
 • Klinisk arbeid med ansvar for egne pasienter ved å delta i en helkontinuerlig turnusordning
 • Ta vare på innlagte pasienter ved å delta i turnus og rotasjon ved de ulike avdelinger
 • Studentundervisning og veiledning (kliniske ferdigheter)

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdannelse med norsk autorisasjon
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.
 • God evne til kommunikasjon og samarbeid
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å takle uforutsigbare arbeidsdager
 • Motivasjon for undervisning

Det er ønskelig med:

 • Klinisk arbeidserfaring fra smådyrpraksis, erfaring inntil 4 år blir tillagt vekt
 • Faglig nysgjerrighet og en sterk motivasjon for å utvikle veterinære ferdigheter, erfaring og kunnskap
 • Motivasjon for mye og intenst klinisk arbeid

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1020, Vitenskapelig assistent, lønnstrinn 54-60 (NOK 479 600-524 200), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 17.desember-2019

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen