Stilling:

Universitetslektor i visuelle fag / kunst og håndverk

Søknadsfrist 15. november 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig 100% midlertidig stilling som universitetslektor i visuelle fag/ kunst og håndverk, tilknyttet Institutt for visuelle og sceniske fag, i perioden 1. januar - 31. desember 2019. Det kan være aktuelt å tilsette flere personer i lavere stillingsbrøk. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk, og Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Se Fakultet for kunstfag.

Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr instituttet mastergrad i kunstfag, bachelorgrad i kunst og håndverk og bachelorgrad i samtidsteater (oppstart høsten 19), i tillegg til flere årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene. Instituttet bidrar til fakultetets FoU-plattform KiK–Kunst i kontekst http://www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik, og den nyoppstartede spesialiseringen Kunst i kontekst ved fakultetets ph.d.-program. Instituttet anvender et bredt og åpent kunstbegrep, og studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis.

De visuelle emnene på fakultetet har tradisjonelt vært sterkt materialtilknyttet og mye av undervisningen foregår i godt utstyrte verksteder. Fagmiljøet orienterer seg også mot samtidskunst, konseptbaserte uttrykk og formidling av kunst.

Beskrivelse av stillingen

Arbeidsoppgavene er knyttet til praktisk og teoretisk undervisning og veiledning på ulike emner innen bachelor i kunst og håndverk, årsstudiet og i grunnskolelærerutdanningen. Det kan også blir akutelt å bruke søkerens kompetanse innen barnehagelærerutdanningen.

Den som tilsettes må kunne ivareta faglig administrasjon og bidra til den daglige driften av studieprogrammene.

Kvalifikasjoner og vilkår

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Den som tilsettes, må ha høyere akademisk- eller kunstnerisk utdanning innen visuelle fag som kunst, kunsthåndverk og/eller design, samt pedagoisk kompetanse. Søkere bør ha materialkompetanse innen tre, keramikk eller tekstil.

Det vil bli lagt vekt på gode evner til samarbeid, kommunikasjon og organisering.

Undervisningsspråket er norsk og engelsk, og den som tilsettes må beherske språkene både skriftlig og muntlig.

Aktuelle kandidater til stillingen vil normalt bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Vi tilbyr:

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1009 universitetslektor kr 442.400 – 586.500 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende lastes opp elektronisk:

  • cv med publikasjonsliste
  • attester og vitnemål
  • dokumentasjon av og redegjørelse for kunstverk eller kunst- og kulturprosjekter (inntil 10)
  • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversatte vitnemål bes attesteres. Vi ber om at det opplyses i søknaden hvilken stillingsprosent som er ønskelig.

Søknadsfrist: 15.11.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Instituttleder Merete Elnan, tlf. 38 14 14 81, mobil 926 52 807, e-post [email protected], eller
  • Dekan Marit Wergeland-Yates, tlf. 38 14 13 66, mobil 996 95 708, e-post [email protected] eller
  • Seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post [email protected]

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen