Stilling:

Seksjonssjef - forskning

Søknadsfrist 4. mars 2019

Bli kjent med Kreftforeningen

Er du vår nye engasjerte leder?

Kreftforeningen finansierer en stor del av norsk kreftforskning. Gjennom vår 80-årige historie har vi bidratt med mange milliarder av kroner til kreftforskning. Dette kan vi gjøre takket være alle våre medlemmer, støttespillere og givere.

Forskningsseksjonen forvalter forskningsmidlene i Kreftforeningen, og er ansvarlig for å administrere utlysninger, sikre god kvalitet i hele søknadsprosessen gjennom internasjonale fagfeller og brukerrepresentanter. Vi tildeler forskningsmidler på flere ulike måter, inklusiv i samarbeid med andre aktører nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er oppfølgingen av forskningsprosjektene vi støtter en sentral oppgave, samt ivareta samarbeidet med forskningsinstitusjonene. Seksjonen har også ansvar for såkornsatsningen hvor vi har avsatt midler som skal bidra til at god forskning tidligere kommer pasientene til gode, gjennom tidlig investering i kommersialiseringsprosjekter og bedrifter. En annen sentral oppgave vil være å bidra til forskningsformidling.

Oppgaver:

Ditt hovedansvar vil være å sørge for god og effektiv forskningsadministrasjon. Dette innebærer utlysning av forskningsmidler, bidra til utvikling og sikring av kvalitet i alle leddene i vurderingsprosessene, og bidra til at tildelingene markeres og synliggjøres. Oppfølging og rapportering av løpende prosjekter tilligger også seksjonen. Som leder med personalansvar skal du motivere og bidra til utvikling av medarbeiderne, legge til rette for godt arbeidsmiljø og teamarbeid, samt sikre at oppgavene løses effektivt og med god kvalitet. Du må ha ledererfaring, og trives med det. Du må i tillegg være løsningsorientert og se muligheter for forbedring og videreutvikling av Kreftforeningens forskningstildelinger i tett samarbeid med medarbeidere og ledere i hele Kreftforeningen.

Kompetanse:

  • Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
  • God kunnskap om forskning og forskningsfinansieringssystemene
  • Gode lederegenskaper
  • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, på norsk og engelsk
  • Gode IT-kunnskaper

Egenskaper:

  • Du har evne til å ta selvstendig ansvar for oppgaver, og til å jobbe strukturert og målrettet
  • Du trives med å samarbeide og kommunisere med ulike aktører, og bygge relevante nettverk
  • Du har godt humør og evner å skape engasjement og motivasjon hos andre
  • Du har stor arbeidskapasitet og tåler tidvis høyt tempo og korte tidsfrister, kombinert med å følge opp langsiktig arbeid gjennom god planlegging, struktur og tydelig delegering

Personlig egnethet vektlegges.

Arbeid ettermiddag/kveld og noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr lønn etter avtale, pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstidsordning.

Vårt arbeidsmiljø skal preges av mangfold og høy kompetanse.

Kreftforeningen har tobakksfri arbeidstid, og vi forutsetter at arbeidstaker er snus- og røykfri i arbeidstiden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingssjef Kirsten Haugland, tlf. 926 64 081 eller sentralbord 21 49 49 21.

I tråd med personopplysningsloven ber vi om at alle søknader registreres via vårt rekrutteringssystem samt at det ikke deles sensitive personopplysninger i søknaden. Søknader pr. post eller e-post vil ikke bli vurdert eller besvart.

Søk på stillingen her

Powered by Labrador CMS