Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Første- / seniorkonsulent - eksamen (Seksjon for eksamen og studentservice)

Søknadsfrist: 20.06.2019

Eksamenskontoret har ledig 1-2 vikariater

Om stillingen

I Seksjon for eksamen og studentservice er det ledig to vikariater i 100 % stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent for en periode på tre år. Tiltredelse snarest mulig.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er p.t. eksamenskontoret ved campus Vestfold.

Aktuelle arbeidsoppgaverStudieadministrativt arbeid og saksbehandling i forbindelse med eksamensavvikling på campus. Arbeidsoppgavene knyttes til planlegging, praktisk gjennomføring og etterarbeid ved eksamen.

Eksamensarbeidet er i endring, da en stadig større del av eksamenene gjennomføres digitalt.

Arbeidet vil innebære utstrakt kontakt, kommunikasjon og samarbeid med studenter, fakulteter, sensorer og eksamensvakter.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • relevant realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for kravet om formell utdanning
 • relevant saksbehandlererfaring
 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)
 • gode IT-kunnskaper og systemforståelse
 • evne til å sette seg raskt inn i nye systemer

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • motivasjon og initiativ
 • fleksibilitet og serviceinnstilling
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • evne til prioritering og orden i perioder vhor det er stort arbeidspress
 • erfaring fra saksbehandling, studieadministrasjon og eksamensrelaterte systemer vil være en fordel
 • personlig egnethet og relevant erfaring fra høgskole eller universitet

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stilling som førstekonsulent (1408): kr. 408 600 - 472 000 per år, seniorkonsulent (1363): kr. 464 000 - 563 700 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Karen Margrethe Kobro Drangevåg. Tlf: 31008546 – 91888438

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen