Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Studiekonsulent - Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon

Søknadsfrist: 01.10.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som studiekonsulent ved Handelshøyskolen tilknyttet Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon. Arbeidssted er Kristiansand. Tiltredelse avtales med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Handelshøyskolen, som er AACSB-akkreditert, er et av seks fakulteter ved UiA, med 90 vitenskapelig ansatte og 24 ansatte i administrasjonen. Handelshøyskolen har ca. 2 000 studenter og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, reiselivsledelse, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og PhD-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner på etter, - og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

Stillingen som studiekonsulent, som er knyttet til det studieadministrative teamet ved Handelshøyskole, innebærer blant annet administrativt ansvar og rådgiving/veiledning av studenter knyttet til master i entreprenørskap.

Masterprogram i entreprenørskap er under etablering og organisering og arbeidsoppgaver kan endres. Det forventes også at studiekonsulenten bidrar med administrativ støtte til etableringen av programmet.

Arbeidsoppgaver

 • studieveiledning
 • studieadministrativt arbeid
 • oppfølging og coaching av studenter (faglig og personlig)
 • ansvarlig for mentorordning
 • planlegging og utførelse av aktiviteter tilknyttet master i entreprenørskap
 • periodiske evalueringer av master i entreprenørskap
 • koordinering av timeplaner og eksamensdatoer
 • sensoroppnevninger og godkjenningssaker
 • andre faglige og administrative oppgaver tilknyttet master for entreprenørskap og Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon

Nødvendige kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå (for stillingen som rådgiver)
 • utdanning på bachelornivå (for stillingen som førstekonsulent)
 • dokumenterbar og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • god digital kompetanse
 • gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdannelse innen økonomiske og administrative fag, inkludert HR, entreprenørskap, kommersialisering, eller lignende
 • erfaring med eller utdanning innen mentoring, coaching eller lignende
 • gjennomført entreprenørskapsopplæring
 • erfaring med studententreprenørskap
 • erfaring fra arbeid med eller i gründerbedrifter og/eller virkemiddelapparatet
 • erfaring med bruk av administrative IKT-systemer
 • kjennskap til universitets- og høyskolesystemet

Personlige egenskaper

 • imøtekommende og empatisk
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • løsningsorientert
 • fleksibel
 • serviceinnstilt
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert

Personlig egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90 500, kode 1434 rådgiver kr. 472 000 - 513 600 brutto pr. år og lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent kr. 428 200 - 464 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 1. oktober 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder ved Institutt for strategi og ledelse, førsteamanuensis Bjørn-Tore Flåten, tlf. 932 56 506, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver, HR, Anna Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 974 29 499, e-post [email protected]

Søk stillingen