Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førstekonsulent ved Avdeling for lærerutdanning

Søknadsfrist: 11.10.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent for perioden 1.12-2019 - 1.10.2020. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning, og arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Avdeling for lærerutdanning har 30 ansatte. Avdelingen leder og utvikler lærerutdanningene ved universitetet i samarbeid med fakultetene. Avdelingen ivaretar studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 1900 lærerstudenter, har ansvar for koordinering og drift av praksis til disse, og har ansvar for en rekke lærerutdanningsrelaterte prosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og andre. Avdeling for lærerutdanning.

Stillingen vil være knyttet til 8-13 utdanningene (5-årig lektorutdanning og Praktisk pedagogiske utdanninger PPU-Y og PPU-A) og er delt mellom studieveiledning og koordinering av praksis i disse utdanningene. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • drift og utvikling av praksis for studenter i 8-13 utdanningene
 • veilede søkere og studenter
 • saksbehandle studentsaker
 • andre arbeidsoppgaver i avdelingen ved behov

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende
 • beherske norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • god kompetanse i bruk av digitale verktøy

Ønskede kvalifikasjoner

 • ha erfaring med å veilede studenter og søkere
 • ha god kjennskap til ungdomstrinn og videregående skole
 • erfaring fra studieadministrative datasystemer vektlegges
 • fordel med kjennskap til lærerutdanningene

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • strukturert, pålitelig,
 • fleksibel og utviklingsorientert
 • stor arbeidskapasitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 9 0.103, kode 1408 førstekonsulent, lønn kr. 449.300- 504.700. For godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 11.10.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen og søknadsprosessen:

 • Avdelingsdirektør Anne Grete Lindeland på tlf. 38 14 11 90, 916 08 309 e-post [email protected]
 • Studieleder Hilde Inntjore på tlf. 38 14 11 46, 452 99 671, epost [email protected]

Søk stillingen